• Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου, 2021

Ν. Παππάς: Η Ελλάδα θα καλύψει το χαμένο έδαφος

Peristeri News
Φεβρουάριος28/ 2017

Το μήνυμα ότι η Ελλάδα όχι μόνον δεν θα μείνει πίσω στις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στον τομέα των νέων δικτύων επικοινωνιών και στο Διαδίκτυο των πραγμάτων, αλλά θα ξεπεράσει και πολλές ευρωπαϊκές χώρες, έστειλε από την Βαρκελώνη ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Νίκος Παππάς.

Θα καλύψουμε το χαμένο έδαφος που μας χωρίζει μέχρι σήμερα από τις υπόλοιπες ανεπτυγμένες χώρες στο τομέα αυτό, τόνισε ο κ. Παππάς, δίνοντας μεγάλη έμφαση στην έγκαιρη ανάπτυξη των νέων δικτύων επικοινωνιών, που θα έχουν καταλυτικό ρόλο στην περαιτέρω ενίσχυση των υποδομών της χώρας προκειμένου να εκμεταλλευθεί το συγκριτικό της πλεονέκτημα. Τη γεωγραφική της θέση, ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να ενισχύσει τον ρόλο της ως κόμβος προς την ευρύτερη περιοχή της Β. Αφρικής και της ΝΑ Ευρώπης για όσους θέλουν να επενδύσουν σε αυτές τις περιοχές.

Ο κ. Παππάς επισήμανε ότι οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν με την υιοθέτηση των νέων δικτύων είναι πολλές και θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι καμιά περιοχή της Ελλάδος δεν θα αποκλειστεί από το να έχει πρόσβαση στα δίκτυα αυτά και επακόλουθα στις εφαρμογές που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών αλλά και την ανταγωνιστικότητα επιμέρους τομέων της οικονομίας.

Η συνταγή για να μείνει πίσω από το νέο κύμα ανάπτυξης μια περιοχή της χώρας είναι ακριβώς να μείνει εκτός σύνδεσης με δίκτυα υψηλής ταχύτητας. Τότε μπορείς να είσαι βέβαιος ότι μπορεί να έχεις θέσει τις βάσεις για τις νέες εντεινόμενες περιφερειακές ανισότητες, τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι η Πολιτεία θα μεριμνήσει ώστε να μην συμβεί αυτό.