• Κυριακή, 28 Νοεμβρίου, 2021

ΕΥΑΘ: Επανεξετάζει τη διαδικασία αξιοποίησης το ΤΑΙΠΕΔ

Peristeri News
Ιούνιος30/ 2014

Σε επανεξέταση της διαδικασίας αξιοποίησης της ΕΥΑΘ θα προχωρήσει το ΤΑΙΠΕΔ, κατόπιν της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ΕΥΔΑΠ και λαμβανομένων υπ’ όψιν των αντιδράσεων της τοπικής κοινωνίας.

Σε επανεξέταση της διαδικασίας αξιοποίησης της ΕΥΑΘ θα προχωρήσει το ΤΑΙΠΕΔ, κατόπιν της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για την ΕΥΔΑΠ και λαμβανομένων υπ’ όψιν των αντιδράσεων της τοπικής κοινωνίας.

«Η απόφαση του ΣτΕ σχετικά με την ΕΥΔΑΠ δημιουργεί ένα νέο δεδομένο στο θέμα της αποκρατικοποίησης των εταιριών υδάτων. Το ΤΑΙΠΕΔ, σεβόμενο τους νομικούς θεσμούς, αλλά και τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, θα προχωρήσει στο αμέσως επόμενο διάστημα σε επανεξέταση της διαδικασίας αξιοποίησης της ΕΥΑΘ και θα ανακοινώσει τις σχετικές αποφάσεις του», αναφέρει το ΤΑΙΠΕΔ σε απόφασή του, που διαβάστηκε με την ευκαιρία της γενικής συνέλευσης της ΕΥΑΘ.

Το ΤΑΙΠΕΔ επισημαίνει επίσης ότι ρόλος του είναι «να αξιοποιεί στοιχεία της περιουσίας του Δημοσίου με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, άρα και το συμφέρον των πολιτών, ενώ παράλληλα οφείλει να διασφαλίζει τη νομιμότητα, αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων».

Υπενθυμίζεται ότι ενδιαφέρον για το 51% της ΕΥΑΘ είχε εκφράσει η γαλλική εταιρεία Suez Environment, η οποία μάλιστα είχε προαναγγείλει επενδύσεις σε υποδομές, της τάξης των 25-50 εκατ. ευρώ ετησίως, οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μέχρι και 2000-4000 θέσεις εργασίας στην τοπική οικονομία σε μια πενταετία, αν περιερχόταν σε αυτή το πλειοψηφικό πακέτο της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία, που διεκδικούσε το 51% σε κοινοπραξία με τον Άκτωρα, θα έπρεπε στην επόμενη πενταετία να χρηματοδοτήσει επενδύσεις σε υποδομές, οι οποίες δεν θα ανήκουν σε αυτή, αλλά στην ΕΥΑΘ Παγίων.

Στη Γ.Σ. της ΕΥΑΘ αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η διανομή μερίσματος 0,285 ευρώ/μετοχή, ως εξής: 0,12 ευρώ/μετοχή για τη χρήση 2013, αφορολόγητου αποθεματικού από εξαγορά αμοιβαίων κεφαλαίων ύψους 0,065 ευρώ/μετοχή και αδιάθετου υπολοίπου αντληθέντων κεφαλαίων 0,10 ευρώ/μετοχή.

Με την ευκαιρία της Γ.Σ., ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Νίκος Παπαδάκης, δήλωσε: «Η ΕΥΑΘ είναι μια νοικοκυρεμένη εταιρεία, που λειτουργεί σεβόμενη απολύτως τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Μαζέψαμε εκκρεμότητες ετών, όπως τα χρέη των δήμων, έχουμε χρήματα και μηδενικό δανεισμό και μεριμνούμε για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Επιτυχία, ωστόσο, θα είναι η υλοποίηση ενός μακροχρόνιου πλάνου επενδύσεων (σ.σ. ύψους 132 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2014-2018), με διευκόλυνση των λειτουργιών της εταιρείας, ούτως ώστε να λυθούν σοβαρά χρονίζοντα προβλήματα όπως το θέμα της έλλειψης προσωπικού, της επέκτασης της ΕΥΑΘ σε καλλικρατικούς δήμους που δεν ανήκουν πλήρως στη ζώνη ευθύνης της εταιρείας, αλλά και ευρύτερα στη Βόρεια Ελλάδα και τα Βαλκάνια».