• Τετάρτη, 19 Μαΐου, 2021

Διάψευση δημοσιεύματος για τις απολαβές του Παπαδήμου

Peristeri News
Απρίλιος29/ 2012

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού, Λουκά Παπαδήμου, διαψεύδεται κατηγορηματικώς δημοσίευμα εφημερίδας περί του «αφορολόγητου» των απολαβών του.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού, Λουκά Παπαδήμου, διαψεύδεται κατηγορηματικώς δημοσίευμα εφημερίδας περί του «αφορολόγητου» των απολαβών του, την περίοδο που διετέλεσε αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση:

«Είναι απολύτως ανακριβές ότι είναι αφορολόγητες οι αποδοχές και οι λοιπές αμοιβές που απέκτησε ο πρωθυπουργός κ. Λουκάς Παπαδήμος κατά την περίοδο που ήταν αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όλες οι αμοιβές φορολογήθηκαν κανονικά. Ο φόρος που αναλογεί ωστόσο καταβάλλεται υποχρεωτικά απευθείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ορίζουν οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και γι’ αυτό δεν εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό.

Αν και οι σχετικές αμοιβές δεν υπόκεινται σε πρόσθετη εθνική φορολογία, ο πρωθυπουργός έχει καταβάλει και όλες τις έκτακτες εισφορές της τελευταίας τριετίας.
Σημειώνεται ότι ο πρωθυπουργός δεν λαμβάνει σύνταξη από την Τράπεζα της Ελλάδος, ούτε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Είναι γνωστό επίσης ότι ο Λουκάς Παπαδήμος, από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων του, παραιτήθηκε και δεν λαμβάνει την πρωθυπουργική αποζημίωση».