• Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου, 2021

Στο «ψυγείο» ο «Καλλικράτης» του Γ. Ραγκούση

Peristeri News
Ιούλιος30/ 2011

Για ένα ακόμα χρόνο στο Υπουργείο Παιδείας η καθαριότητα των σχολείων

Παρατείνεται κατά ένα χρόνο, δηλαδή έως το σχολικό έτος 2011-2012, η δυνατότητα του Υπουργείου Παιδείας να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση σχετικής τροπολογίας στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την «ανάπτυξη και την οικονομική εξυγίανση», με βάση το νόμο 3870/2010, από το έτος 2011-2012 οι συμβάσεις αυτές έπρεπε να καταρτίζονται από τους οικείους Δήμους.