• Δευτέρα, 17 Μαΐου, 2021

Οι παγίδες των φετινών φορολογικών δηλώσεων που θα οδηγούν σε έλεγχο

Peristeri News
Peristeri News
Απρίλιος18/ 2021

Προσυμπληρωμένα στα έντυπα Ε1 των φετινών φορολογικών δηλώσεων θα είναι τα ποσά των δαπανών που πραγματοποίησαν οι φορολογούμενοι το 2020 προκειμένου να εξοφλήσουν δίδακτρα, ασφάλιστρα ζωής, νοσήλια, δάνεια και πιστωτικές κάρτες.

Τα στοιχεία για τις παραπάνω δαπάνες έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από τους τρίτους που τα έχουν στη διάθεσή τους (τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες, ιδιωτικά νοσηλευτήρια, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια κ.λπ.), έχουν διασταυρωθεί πλήρως και έχουν επαρκώς ταυτοποιηθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Στόχος της προσυμπλήρωσης των συγκεκριμένων στοιχείων στις φετινές φορολογικές δηλώσεις είναι να διευκολυνθούν οι φορολογικές αρχές στον έμμεσο προσδιορισμό των πραγματικών φορολογητέων εισοδημάτων χιλιάδων φορολογουμένων και να επιβάλουν τους φόρους που αναλογούν σ’ αυτά.

Συγκεκριμένα, τα ποσά των παραπάνω δαπανών των φορολογουμένων όπως θα αποτυπώνονται αναλυτικά σε προσυμπληρωμένα πεδία του φετινού e-E1 θα αθροίζονται αυτόματα με τα επίσης προσυμπληρωμένα ποσά των καταναλωτικών δαπανών τους, τις οποίες εξόφλησαν με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, καθώς επίσης και με τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης.

Τα αθροίσματα που θα προκύπτουν από όλες αυτές τις αυτόματες προσθέσεις θα συγκρίνονται, στη συνέχεια, με τα ποσά των πάσης φύσεως εισοδημάτων και εσόδων των φορολογουμένων.

Εφόσον από την σύγκριση προκύπτει “αρνητικό” ισοζύγιο, εφόσον δηλαδή το άθροισμα των δηλωθέντων εισοδημάτων και εσόδων δεν καλύπτει το άθροισμα των συνολικών πραγματικών και τεκμαρτών δαπανών διαβίωσης, οι δηλώσεις των φορολογουμένων θα παραπέμπονται για έλεγχο.