• Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου, 2021

Νέα Παιδεία Εκπαιδευτήρια

Peristeri News
Ιανουάριος01/ 2017

Παιδικός Σταθμός: Κ. Αγωνιστών 4 – Δάσος Χαϊδαρίου, τηλ.: 210 53.22.540, Νηπιαγωγείο: Άνδρου 3 – Δάσος Χαϊδαρίου, τηλ.: 210 58.10.281, ΔΗΜΟΤΙΚΟ : Σατωβριάνδου 9 – Δάσος Χαϊδαρίου, τηλ.: 210 53.22.846,
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Νεφέλης 1 – Αφαία
Χαϊδαρίου, τηλ.: 210 55.73.301, ΛΥΚΕΙΟ : Νεφέλης 1 – Αφαία Χαϊδαρίου, τηλ.: 210 55.73.301 

Νέα Παιδεία Εκπαιδευτήρια

site: neapaideia.gr
Facebook: Εκπαιδευτήρια Νέα Παιδεία
e-mail: neapaideia@neapaideia.gr

 

Στην εποχή των κοσμογονικών αλλαγών της έκρηξης των γνώσεων και της κρίσης των αξιών, η παιδεία καλείται να παίξει πρωταρχικό ρόλο στις προκλήσεις των καιρών μας.

Τα Εκπαιδευτήρια “ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ” ιδρύθηκαν με βαθιά πίστη στη μεγάλη αποστολή του Σχολείου. Από την ίδρυσή τους και μετά εξελίσσονται δυναμικά. Αποκτούν την εμπιστοσύνη και την αποδοχή των γονέων και των μαθητών της Δυτικής Αθήνας.

Αποτελούν σήμερα ένα μεγάλο εκπαιδευτικό κέντρο στο οποίο λειτουργούν όλες οι βαθμίδες της Εκπαίδευσης.

Παιδικός Σταθμός

Δεν είμαστε σχολείο φύλαξης παιδιών. Λειτουργούμε με ένα άρτιο και συνεχώς εξελισσόμενο πρόγραμμα, πλήρως δομημένο και φτιαγμένο με σεβασμό στις σύγχρονες παιδαγωγικές έρευνες και μελέτες.

Νηπιαγωγείο

Το Νηπιαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων “ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ” λειτουργεί μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον με κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους και επιλεγμένες Νηπιαγωγούς, υπό την εποπτεία της κ. Ντάγκα Μαρίας, εκπαιδευτικού με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία και σύγχρονες ιδέες στον χώρο της εκπαίδευσης.

Δημοτικό

Στο Δημοτικό τα παιδιά μας εισάγονται στη διαδικασία της μάθησης, αναπτύσσουν την αγάπη για το διάβασμα και αποκτούν ένα στέρεο γνωστικό υπόβαθρο, απαραίτητο για έναν καλλιεργημένο άνθρωπο και πολίτη του μέλλοντος.

Γυμνάσιο

Για την απόκτηση και εμπέδωση των γυμνασιακών γνώσεων τα εκπαιδευτήρια “ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ”:

1. Δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο έμψυχο δυναμικό του σχολείου. Έτσι: α) επιλέγονται και διδάσκουν καθηγητές με πλούσια συγγραφική δράση, εμπειρία, κύρος και μεταδοτικότητα, ώστε να είναι σε θέση να πετύχουν απόλυτα το στόχο τους, β) γίνεται επιλογή μαθητών από το δημοτικό, ώστε να διασφαλιστεί το υψηλό επίπεδο σπουδών.

2. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα είναι διευρυμένο σε σχέση με το επίσημο πρόγραμμα που προβλέπεται από το Υπουργείο Παιδείας. Υπάρχουν πρόσθετες ώρες για τα βασικά μαθήματα, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη και γρηγορότερη κάλυψη της ύλης, πρόσθετες ώρες για τα ξενόγλωσσα μαθήματα, καθώς και επιπλέον ώρες ενισχυτικής διαδασκαλίας.

3. Καλύπτει όλα τα μαθήματα με βοηθητικά βιβλία, προϊόν της πλούσιας εξειδίκευσης
και εμπειρίας καθηγητών και συμβούλων.

4. Καθιερώνει τη λειτουργία της Φροντιστηριακής Ζώνης. Με το τέλος του κανονικού προγράμματος, οι μαθητές παρακολουθούν φροντιστηριακά μαθήματα σε ολιγομελή τμήματα, ώστε να μην έχουν καμία ανάγκη από εξωσχολική βοήθεια. Επιπρόσθετα, υπάρχει εξατομικευμένη διδασκαλία για κάθε μαθητή που θα έχει οποιαδήποτε ανάγκη.

5. Λειτουργεί πλήρες εργαστήριο Φυσικής και Χημείας, ώστε οι μαθητές να κατανοούν με τη βοήθεια του πειράματος τη θεωρία.

6. Υποστηρίζει τη συμμετοχή των παιδιών σε αθλητικές, θεατρικές, πολιτιστικές δραστηριότητες και οργανώνει μαθητικές συνεργασίες με άλλα αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα από τις ευρωπαϊκές χώρες.

7. Συνεργάζεται με κοινωνιολόγο- ψυχολόγο, ο οποίος προσφέρει τη βοήθειά του και παρακολουθεί την εξέλιξη κάθε μαθητή στα δύσκολα εφηβικά του χρόνια.

8. Συμμετέχει σε διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα και συνεργάζεται με σχολεία και πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Λύκειο

Έχουμε επιλέξει μια άριστη ομάδα Εκπ/κών, οι οποίοι γνωρίζουν καλά το αντικείμενό τους (πολύ καλοί επιστήμονες, άριστοι φροντιστές), οι οποίοι συμβάλλουν καθοριστικά στην επιτυχία των μαθητών μας.

Φροντιστηριακή ζώνη

Έχουμε καθιερώσει ημερήσια δίωρη φροντιστηριακή ζώνη σε βασικά μαθήματα Κατεύθυνσης και Γενικής Παιδείας. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και η ανάθεση ωρών φροντιστηριακής διδασκαλίας, σε καταξιωμένους, στον τομέα τους, εξωτερικούς συνεργάτες-εκπαιδευτικούς, με πλούσια συγγραφική δράση και πολυετή φροντιστηριακή εμπειρία, οι οποίοι διδάσκουν σε μεγάλα κεντρικά φροντιστήρια της Αθήνας.

Αύξηση των ωρών διδασκαλίας

Έχουμε αυξήσει τις ώρες διδασκαλίας όλων των μαθημάτων κατά 10 ώρες εβδομαδιαίως σε όλες τις τάξεις.

Επιλογή Κατεύθυνσης

Προβαίνουμε στο διαχωρισμό των μαθητών σε Κατευθύνσεις, ήδη από την Α΄ τάξη, ύστερα από διενέργεια ειδικών διαγνωστικών τεστ, διεξοδική συζήτηση γονέων και μαθητών, με την ψυχολόγο-σύμβουλο των Εκπαιδευτηρίων μας και τον Διευθυντή του Λυκείου, με σκοπό τον αντικειμενικότερο προσδιορισμό των κλίσεων, των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των ενδιαφερόντων των μαθητών. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός και αποφεύγεται χάσιμο πολύτιμου χρόνου, λόγω αλλαγής κατεύθυνσης σπουδών.

Ολιγομελή τμήματα

Στη φροντιστηριακή ζώνη τα παιδιά μας χωρίζονται σε μικρά τμήματα των 5-9 μαθητών και διδάσκονται τα μαθήματα της κατεύθυνσης, που έχουν επιλέξει. Έτσι, με τα μικρά τμήματα πετυχαίνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Διαγωνίσματα Εξομοίωσης

Πραγματοποιούμε τρίωρα διαγωνίσματα εξομοίωσης σε μαθήματα που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο εκτός ωρών διδασκαλίας, για εξοικείωση των μαθητών με τον τρόπο διενέργειας των πανελλαδικών εξετάσεων και αξιολόγηση της πραγματικής εικόνας κάθε μαθητή.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των μαθητών επιτυγχάνεται με:

♦ Τον καθορισμό γνωστικών τομέων και το συντονισμό τους από αντίστοιχους συμβούλους εκπαίδευσης.

♦ Τη δεκαπενθήμερη αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη βελτίωσή της, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.

♦ Τα τρίωρα Διαγωνίσματα Εξομοίωσης.

Θερινά φροντιστήρια

Έχουμε καθιερώσει τη θερινή προετοιμασία, μετά τη λήξη των προαγωγικών εξετάσεων Μαΐου- Ιουνίου , διάρκειας πέντε εβδομάδων.

Ενισχυτική διδασκαλία

Εάν είναι αναγκαίο, π.χ. λόγω μειωμένης απόδοσης ενός μαθητή, μετά από συζήτηση με τους διδάσκοντες και σε συνεργασία με το γονέα, ο μαθητής μπορεί να μπει στην ομάδα της ενισχυτικής διδασκαλίας, η οποία γίνεται μετά το πέρας των μαθημάτων.

Εξατομικευμένη διδασκαλία

Επίσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για ειδικούς λόγους ( ασθένεια, ειδικές δυσκολίες, κλπ.) μπορεί να γίνει εξατομικευμένη διδασκαλία σε μαθητές για την κάλυψη κάποιων κενών, που πιθανόν να έχουν δημιουργηθεί.