• Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου, 2021

Attica Bank: Στις 13/10 η συζήτηση για την αύξηση κεφαλαίου

Peristeri News
Σεπτέμβριος30/ 2014

Η Γενική Συνέλευση της τράπεζας ήταν προγραμματισμένη για σήμερα και η αναβολή έγινε προκειμένου η διοίκηση της Attica Bank, η Τράπεζα της Ελλάδος και το υπουργείο Οικονομικών να πραγματοποιήσουν περαιτέρω επαφές με τα τρία ξένα funds…

Για τις 13 Οκτωβρίου αναβλήθηκε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Attica Bank, βασικό θέμα της οποίας είναι η έγκριση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 434 εκατ. ευρώ.

Η Γενική Συνέλευση της τράπεζας ήταν προγραμματισμένη για σήμερα και η αναβολή έγινε προκειμένου η διοίκηση της Attica Bank, η Τράπεζα της Ελλάδος και το υπουργείο Οικονομικών να πραγματοποιήσουν περαιτέρω επαφές με τα τρία ξένα funds που έχουν καταθέσει προσφορές για να συμμετάσχουν στην ανακεφαλαιοποίηση της Attica Bank.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Attica Bank:

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής: «η Τράπεζα»), ανακοινώνει ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών που πραγματοποιήθηκε την 30.09.2014 και ώρα 12.00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 15 μέτοχοι.

Οι παρόντες μέτοχοι εκπροσώπησαν 537.547.245 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, επί συνόλου 1.045.794.145 κοινών μετοχών, δηλαδή ποσοστό 51,401% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Επειδή δεν επετεύχθη η αυξημένη απαρτία που απαιτείται κατά το άρθρο 29 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, προκειμένου να είναι δυνατή η συζήτηση και η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αναβλήθηκε η συνεδρία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Επιπλέον, αναφορικά με την πρόοδο της σχεδιαζόμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, η Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τράπεζα έχει γίνει αποδέκτης του ενδιαφέροντος ξένων επενδυτικών κεφαλαίων και ότι οι όροι της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου πρόκειται να συζητηθούν στην Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνεδριάσει στις 13.10.2014, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 5.9.2014 πρόσκληση του Δ.Σ. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα.