• Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου, 2021

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου

Peristeri News
Απρίλιος30/ 2015

Με 3 θέματα στην ημερήσια διάταξη, γίνεται συνεδρίαση την Δευτέρα 4 Μαΐου 2015 και ώρα 16:00, σύμφωνα με την πρόσκληση της σύγκλησης της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο Βασίλειο Λώλο.

Με 3 θέματα στην ημερήσια διάταξη, γίνεται συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου, την Δευτέρα 4 Μαΐου 2015 και ώρα 16:00, σύμφωνα με την πρόσκληση της σύγκλησης της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο Βασίλειο Λώλο.

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο της Ξυλοτεχνίας, επί της οδού Δημοσθένους 11 και Παρασκευοπούλου, θα συζητηθούν:

1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2015. (Οικονομική Επιτροπή)

2. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. (Γ. Γ του Δήμου κα Τσόγκα Κ.)

3. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων για μετατοπίσεις περιπτέρων. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)