• Τρίτη, 18 Μαΐου, 2021

Σε 60 δόσεις οι ρυθμίσεις των χρεών προς το Δημόσιο

Peristeri News
Δεκ27/ 2011

Την τμηματική καταβολή των ληξιπρόθεσμων χρεών οφειλετών του Δημοσίου προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που θα έλθει σύντομα στη Βουλή, ακόμη και ως Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Την τμηματική καταβολή των ληξιπρόθεσμων χρεών οφειλετών του Δημοσίου προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που θα έλθει σύντομα στη Βουλή, ακόμη και ως Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Συγκεκριμένα, θα προβλέπει τη δυνατότητα ρύθμισης όλων των ληξιπρόθεσμων χρεών έως και σε 60 μηνιαίες δόσεις με χορήγηση φορολογικής ενημερότητας σε όσους υπαχθούν στη ρύθμιση.

Ειδικότερα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ρυθμίζονται και καταβάλλονται ως ακολούθως:

•Εφάπαξ, με απαλλαγή 100% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

•Σε 2-12 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή 90% των προσαυξήσεων.

•Σε 13-24 δόσεις, με απαλλαγή 75% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

•Σε 25-36 δόσεις, με απαλλαγή σε ποσοστό 60% των προσαυξήσεων.

•Σε 37-48 δόσεις, με απαλλαγή σε ποσοστό 45% των προσαυξήσεων.

•Σε 49-60 δόσεις, με απαλλαγή σε ποσοστό 25% των προσαυξήσεων.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί μέχρι 31 Ιανουαρίου 2012 στην αρμόδια ΔΟΥ ή Τελωνείο όπου είναι βεβαιωμένες οι οφειλές. Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών μπορούν να ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ρύθμιση οφειλετών και μετά την 31η Ιανουαρίου 2012.