• Δευτέρα, 17 Μαΐου, 2021

EE: Σχέδιο προώθησης «πράσινων» τεχνολογιών

Peristeri News
Peristeri News
Δεκ27/ 2011

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί ένα νέο μέσο για να βοηθήσει επιχειρήσεις που αναπτύσσουν καινοτόμες περιβαλλοντικές τεχνολογίες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί ένα νέο μέσο για να βοηθήσει επιχειρήσεις που αναπτύσσουν καινοτόμες περιβαλλοντικές τεχνολογίες. Με το πιλοτικό πρόγραμμα για την Εξακρίβωση της Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας (ETV) θα εξασφαλιστεί ανεξάρτητη εξακρίβωση των επιδόσεων νέων περιβαλλοντικών τεχνολογιών. Αυτό θα βοηθήσει τους κατασκευαστές να αποδείξουν την αξιοπιστία των ισχυρισμών τους περί επιδόσεων καθώς και τους αγοραστές να εντοπίσουν τις καινοτομίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος κ. Janez Potočnik δήλωσε: «Το πιλοτικό πρόγραμμα για την Εξακρίβωση της Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας είναι ο πρώτος, πρακτικός καρπός του σχεδίου δράσης για την οικοκαινοτομία. Οι επενδυτές χρειάζονται αντικειμενικές και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις των νέων τεχνολογιών, γι’ αυτό και η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα παίξει σημαντικό ρόλο. Θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις που πρωτοπορούν στον τομέα των περιβαλλοντικών τεχνολογιών να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις ευκαιρίες της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς».

Το πιλοτικό πρόγραμμα για την Εξακρίβωση της Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, που είναι πλήρως εθελοντικό, θα καλύψει κατ’ αρχάς τρεις τομείς: επεξεργασία και παρακολούθηση των υδάτων• υλικά, απόβλητα και πόροι• και ενεργειακές τεχνολογίες. Στόχος είναι να μειωθούν οι κίνδυνοι και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πρώτων αγοραστών ή των επενδυτών σε νέες τεχνολογίες με την παροχή αξιόπιστων, επιστημονικά τεκμηριωμένων πληροφοριών σχετικά με τις επιδόσεις τους.

Αυτό θα πάρει τη μορφή ενός πιστοποιητικού εξακρίβωσης που θα χρησιμοποιείται στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων. Οι υπηρεσίες Εξακρίβωσης της Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας απευθύνονται κυρίως σε Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες για να αποδείξουν τις επιδόσεις νέων τεχνολογιών σε σύγκριση με μεγαλύτερους κατασκευαστές. Το πρόγραμμα Εξακρίβωσης της Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας θα μειώσει την ανάγκη για πολλαπλές εγκαταστάσεις επίδειξης ή για επαναλαμβανόμενες εκστρατείες δοκιμών στις διάφορες αγορές. Θα μπορούσε επίσης να διευκολύνει τις εξαγωγές σε αγορές εκτός ΕΕ, όπως η Βόρεια Αμερική ή η Ασία, όπου προοδευτικά αναγνωρίζεται η προσέγγιση της Εξακρίβωσης της Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας.