• Κυριακή, 20 Ιουνίου, 2021

Κατατέθηκε στη Βουλή το ν/σ με τα προαπαιτούμενα

Peristeri News
Οκτ29/ 2015

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα.

Το νομοσχέδιο εισήχθη στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, και έχει τίτλο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά το νομοσχέδιο θα συζητηθεί στις αρμόδιες Επιτροπές την Παρασκευή και το Σάββατο, προτού εισέλθει στην Ολομέλεια την Δευτέρα.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τις «προσαρμογές» στο συνταξιοδοτικό, ρυθμίσεις για την ενέργεια και πολλές «λοιπές» διατάξεις.

Αναμένεται επίσης  η κατάθεση και δεύτερου νομοσχεδίου που θα αφορά τις τράπεζες.
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο οδηγία για την ενεργειακή απόδοση και ρυθμίζονται θέματα του υπουργείου Περιβάλλοντος και άλλων υπουργείων.

Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνονται οι νομοτεχνικές βελτιώσεις σε συνταξιοδοτικές διατάξεις, ώστε ο νέος τρόπος υπολογισμού του ποσού να εφαρμόζεται και γαι όσους θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και αποχώρησαν από την Υπηρεσία από 1.1.2015 έως 31.8.2015.

Για το αγροτικό πετρέλαιο αποσαφηνίζεται ότι το χρονικό διάστημα ισχύος του αναπροσαρμοζόμενου συντελεστή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία (στα 200 ευρώ από 66 ευρώ ανά χιλιόλιτρο), που ισχύει έως 30-9-2016. Μετά την παρέλευση του προαναφερθέντος διαστήματος, οι διατάξεις για την εφαρμογή του ως άνω οριζόμενου συντελεστή ΕΦΚ καταργούνται.

Ετικέτες: ,