• Τρίτη, 19 Οκτωβρίου, 2021

Αναρτήθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας

Peristeri News
Νοέμβριος26/ 2018

Αναρτήθηκαν λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, τα τέλη κυκλοφορίας του 2019.

Τα ποσά είναι αμετάβλητα σε σχέση με πέρυσι οπότε οι περίπου 6,5 εκατομμύρια οδηγοί καλούνται να πληρώσουν τα ίδια ποσά που κατέβαλαν και πέρυσι για τα τέλη του 2018. Τα οχήματα κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες.

Για τις τρεις πρώτες, κριτήριο είναι ο κυβισμός και το έτος πρώτης κυκλοφορίας ενώ για την τέταρτη, είναι οι εκπομπές αερίων ρύπων.

Τα ποσά – αθροιστικά- ξεπερνούν οριακά το ένα δισ. ευρώ ενώ η καταβολή πρέπει να γίνει μέχρι την τελευταία εργάσιμη του έτους.

1. Στα οχήματα με πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα έως το 2000, ισχύουν οι ακόλουθες επιβαρύνσεις:

2. Για τα οχήματα με πρώτη ταξινόμηση από 2001 έως το 2005, ισχύουν τα ακόλουθα ποσά:

3. Για τα οχήματα με πρώτη ταξινόμηση από το 2006 μέχρι τον Νοέμβριο του 2010, ισχύουν τα ακόλουθα ποσά:

4. Η τέταρτη κατηγορία περιλαμβάνει τα καινούργια αυτοκίνητα μετά την 1/11/2010 τα τέλη των οποίων υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές αερίων. Απαιτείται ο πολλαπλασιασμός των ρύπων που αναγράφονται στην άδεια με τους ακόλουθους συντελεστές:

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται εμπρόθεσμα:

– το τελευταίο δίμηνο του τρέχοντος έτους (1/11 έως 31/12)

– την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα εάν το όχημα ταξινομηθεί εντός του τρέχοντος έτους.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η διαδικασία για την εκτύπωση των νέων τελών κυκλοφορίας έχει ως εξής:

– Συμπληρώνω τον Α.Φ.Μ., που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας

– Συμπληρώνω τον αρ. κυκλοφορίας του οχήματος, που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας

– Συμπληρώνω το έτος τελών κυκλοφορίας

– Επιλέγω «Αναζήτηση»

– Επιλέγω «Εκτύπωση» όταν εμφανιστεί το μήνυμα «Επιτυχής αναζήτηση»

Επισημαίνεται ότι οι υπόχρεοι μπορούν από την υπηρεσία «Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet» να εκτυπώσουν το «Έντυπο τελών κυκλοφορίας» για τα έτη 2013 και επομένων.