Δημοτικά

Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη στο Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου (12η)

Με δεκαέξι θέματα στην Ημερήσια Διάταξη, γίνεται η συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Βασίλειος Λώλος, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε συνεδρίαση την Τρίτη 26 Ιουλίου 2022 στις 17.00, με τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex”, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2022. (Εκτελεστική Επιτροπή)

2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2022. (Οικονομική Επιτροπή)

3. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων-εξόδων του Β’ Τριμήνου, έτους 2022. (Οικονομική Επιτροπή)

4. Λήψη απόφασης για την κατάργηση ή μη υφιστάμενης «κενωθείσας» θέσης περιπτέρου επί της οδού ΑΝΘΕΩΝ 58. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

5. Έγκριση Συμφώνου Συνεργασίας του Δήμου Περιστερίου με φιλοζωικό σωματείο με την επωνυμία «Φιλοζωικό Σωματείο Περιστερίου – Καν’ το Εφικτό για τα Αδέσποτα». (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

6. Λήψη απόφασης για α) τον προσδιορισμό κριτηρίων και διαδικασίας παραχώρησης των κενών οικημάτων, περιουσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, των οποίων η διαχείριση έχει περιέλθει στους Δήμους, για δωρεάν προσωρινή στέγαση δημοτών λόγω απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους, β) την επαναχορήγηση των έξι οικημάτων για δωρεάν προσωρινή στέγαση δημοτών λόγω απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους, γ) τον ορισμό τριμελούς επιτροπής ενστάσεων. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

7. Λήψη απόφασης για την δωρεά ενός απορριμματοφόρου στο Δήμο Ανατολικής Σάμου, Δημοτική Ενότητα Πυθαγορείου. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)

8. Λήψη απόφασης για την δωρεά ενός (1) αναπηρικού αμαξιδίου, στα πλαίσια της δράσης «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ ΚΑΠΑΚΙΑ βοηθάω κινούμαι». (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)

9. Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης σε τμήμα του Ο.Τ. 413, επί της οδού Υπερείδου 28. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

10. Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης σε τμήμα του Ο.Τ. 413, επί της οδού Λυκούργου 23. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

11. Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης ακινήτου σε τμήμα του Ο.Τ. 875, για τη διάνοιξη της οδού Μονοφατσίου. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

12. Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης ακινήτου σε τμήμα του Ο.Τ. 1577, για τη διάνοιξη της οδού Πελοπίδα. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

13. Διαχωρισμός αποζημίωσης ιδιοκτησιών κατά ΚΑΕΚ για την απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενων επί των οδών Σπετσών & Υπερείδου στο Ο.Τ. 413. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

14. Καθορισμός αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενων επί των οδών Υπερείδου & Μ. Αλεξάνδρου στο Ο.Τ. 413. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

15. Λήψη απόφασης για διακοπή λειτουργίας (ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ) ανελκυστήρα επί της οδού ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 5-7 στο Δήμο Περιστερίου. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

16. Λήψη απόφασης για διακοπή λειτουργίας (ΔΕΞΙΟΥ) ανελκυστήρα επί της οδού ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 5-7 στο Δήμο Περιστερίου. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

Related posts

Πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Περιστερίου

Peristeri News

Κλιματιζόμενες αίθουσες για τις υψηλές θερμοκρασίες στον Δήμο Περιστερίου

Peristeri News

Ποιες μεγάλες ελληνικές ταινίες παίζονται δωρεάν στο Άλσος Περιστερίου

Peristeri News

Leave a Comment