• Κυριακή, 13 Ιουνίου, 2021

Στη δημοσιότητα προσωρινοί πίνακες για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς

Peristeri News
Ιούλιος23/ 2018

Τα προσωρινά αποτελέσματα του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» για τη φιλοξενία σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ανακοίνωσε η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί πίνακες αιτήσεων των δυνητικά ωφελούμενων με πλήρη και ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών. Οι δυνητικά ωφελούμενοι εμφανίζονται κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης ανά νομό και κατά αύξουσα σειρά κωδικού αιτούσας/αιτούντος ανά δήμο.

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ.

Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σε αυτούς τους πίνακες δεν εμφανίζονται το ονοματεπώνυμο της αιτούσας και των παιδιών. Αντί αυτών εμφανίζονται οι κωδικοί αριθμοί που έχουν δοθεί από την ΕΕΤΑΑ. Οι αιτούσες μπορούν να δουν τους κωδικούς τους και των παιδιών τους, καθώς και την αναλυτική κατάσταση του φακέλου τους στην ειδική εφαρμογή που έχει, επίσης, αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ.

 

Πηγή: AMΠE