• Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου, 2021

Ψηφιακή Τάξη

Peristeri News
Αύγουστος31/ 2014

Μια αξιόλογη δουλειά δύο εκπαιδευτικών που είχαν μια σύγχρονη ιδέα.

Δύο εκπαιδευτικοί, ο Γιάννης Σουδίας και ο Γρηγόρης Ζερβός, είχαν μια σύγχρονη ιδέα, αυτή της δημιουργίας διαδραστικών προγραμμάτων για τα δημοτικά σχολεία.

Πριν ακριβώς από τρία χρόνια ενσωματώθηκε η τεχνολογία στην τάξη με στόχο να γίνει η μάθηση ελκυστική, λειτουργική και κυρίως ενεργητική με την συμμετοχή των παιδιών.

Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας που στηρίχτηκε χωρίς κρατικούς πόρους, στις παρακάτω ιστοσελίδες διατηρούνται τα ηλεκτρονικά μαθήματα της Ε΄ και Στ΄ τάξης.

8ο Δημ. Σχ. Νάουσας

31ο Δημ. Σχ. Περιστερίου

Τα website αυτά αποτελούν εργαλείο μάθησης τόσο για τον εκπαιδευτικό μέσα στην τάξη, όσο και για τον μαθητή στο σπίτι. Πολυμεσικές εφαρμογές, διαδραστικά video, online ασκήσεις, παιχνίδια μάθησης και φύλλα εργασίας συμπληρώνουν κάθε κεφάλαιο των μαθημάτων κάνοντας την μάθηση αποτελεσματικότερη με την εμπλοκή του μαθητή. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι ελεύθερο και προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή (pc, tablet, κινητό).

Η προσπάθεια αυτή έχει ήδη αποσπάσει βραβεία και αποτελεί μέρος εισηγήσεων σε διάφορα συνέδρια.

Αξίζει λοιπόν όλοι μας να αφιερώσουμε λίγο ή πολύ χρόνο σε αυτή την πολύ όμορφη προσπάθεια.