• Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου, 2021

Πρόσκληση συμμετοχής στα τμήματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Περιστερίου

Peristeri News
Νοέμβριος30/ 2019

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας & Κοινωνικής Μέριμνας Αναστάσιος Θεοδωράκος ενημερώνει ότι ο Δήμος Περιστερίου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Περιστερίου, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Περιστερίου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Επεξεργασία Κειμένων – διαδίκτυο (1) 50
2 Υπολογιστικά φύλλα – παρουσιάσεις  (2) 50
3 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης 25
4 Δημιουργία ιστοσελίδας 50
5 Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) 25
6 Αγγλικά για τον Τουρισμό (Α2) 25
7 Βασικά Αγγλικά (Α1) 50
8 Βασικά Αγγλικά (Α2) 50
9 Βασικά Γερμανικά (Α1) 50
10 Βασικά Γερμανικά (Α2) 50
11 Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν 25
12 Εθελοντισμός: Σεισμοί 25
13 Σύγχρονη Οικογένεια 50

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. :210 5701164, 210 5701559, 210 5701561

Ταχ. Διεύθυνση: Δημοσθένους 11 – Περιστέρι

Email: www.tppng@peristeri.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

Κατεβάστε εδώ την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ