• Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου, 2021

Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές θα «χτυπήσουν» τη διαφθορά

Peristeri News
Μάρτιος31/ 2011

Νέα εποχή στον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης υπόσχεται το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που μπαίνει στο δρόμο για την εφαρμογή του.

Νέα εποχή στον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης υπόσχεται το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που μπαίνει στο δρόμο για την εφαρμογή του.

Μέσω αυτού θεσπίζεται η χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών από τους πολίτες με τις υπηρεσίες του δημοσίου, γεγονός που σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών κ. Ραγκούση, θα «χτυπήσει» τη διαφθορά και θα επιφέρει μείωση του διοικητικού κόστους κατά 25%, κάτι που μεταφράζεται σε εξοικονόμηση περίπου 4 δισ. ευρώ ετησίως.

Ένα ουσιαστικά καθοριστικό στοίχημα για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, ο οποίος δεν θα αισθάνεται καταπιεσμένος από τη γραφειοκρατία και τις κρατικές υπηρεσίες, δεν θα χρειάζεται «γνωριμίες» ή «γρηγορόσημο», για να διεκπεραιώσει γρήγορα και αποτελεσματικά μια συναλλαγή του με το δημόσιο, ανέφερε στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο υπουργός Εσωτερικών.

Ορισμένες από τις βασικές καινοτομίες του σχεδίου νόμου αποτελούν η καθιέρωση της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, με την οποία επιτυγχάνεται η σύνδεση του περιεχομένου ενός ηλεκτρονικού εγγράφου με συγκεκριμένο συντάκτη με ασφάλεια, όπως και η καθιέρωση δυνατότητας ηλεκτρονικών συναλλαγών με φορείς του δημοσίου και ανεξαρτήτως της ιδιότητας του πολίτη ή της επιχείρησης ως δικαιούχου ή οφειλέτη.

Θεσπίζεται επίσης η υποχρέωση ηλεκτρονικής επικοινωνίας για τους φορείς του δημόσιου τομέα και του δικαιώματος ηλεκτρονικής επικοινωνίας και συναλλαγής με το δημόσιο για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, γεγονός που συνεπάγεται ταχύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

Ο πολίτης απαλλάσσεται από την κλασσική και χρονοβόρα διαδικασία επικύρωσης ηλεκτρονικών εγγράφων, εάν τα έγγραφα τηρούνται ήδη από φορέα του δημόσιου τομέα και μπορεί να επιβεβαιωθεί η ισχύς και η ακρίβειά τους.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα σε φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου να υποβάλλουν με ηλεκτρονικό τρόπο αιτήσεις, δηλώσεις, βεβαιώσεις, δικαιολογητικά καθώς και προσφορές για συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς, ενώ εισάγεται ως κανόνας η αυτεπάγγελτη ή κατ΄ αίτηση αναζήτηση εγγράφων που τηρούνται σε οποιοδήποτε φορέα του δημοσίου.

Το Υπουργείο σημειώνει πως θα ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών – χρηστών.

Η επιχειρησιακή εκδοχή του νομοσχεδίου θα είναι διαθέσιμη στα τέλη Απριλίου, ενώ με την ψήφιση του Νόμου θα παρουσιαστεί ο Οδικός Χάρτης Εφαρμογής του.