• Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου, 2021

Οι διευθυντές στα Γυμνάσια και Λύκεια του Περιστερίου

Peristeri News
Ιούλιος31/ 2017

Ανακοινώθηκαν από τη διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας οι λίστες με τους διευθυντές των Γυμνασίων και Λυκείων της πόλης μας.

Αναλυτικά τα ονόματα για κάθε σχολείο:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

1ο Γυμνάσιο Περιστερίου (Μπιτσιτε Βάια)

2ο Γυμνάσιο Περιστερίου (Δελασούδα Αντωνία)

3ο Γυμνάσιο Περιστερίου (Κανέλλος Πέτρος)

5ο Γυμνάσιο Περιστερίου (Κοντούλης Νικόλαος)

6ο Γυμνάσιο Περιστερίου (Μανιατάκος Ιωάννης)

7ο Γυμνάσιο Περιστερίου (Παπαμάρκου Μελπομένη)

8ο Γυμνάσιο Περιστερίου (Σούλη Αικατερίνη)

9ο Γυμνάσιο Περιστερίου (Τσιαντούκα Κυριακή)

10ο Γυμνάσιο Περιστερίου (Πλαστουργού Μαριάννα)

12ο Γυμνάσιο Περιστερίου (Ρούτουλα Ευγενία)

13ο Γυμνάσιο Περιστερίου (Πανόπουλος Αναστάσιος)

14ο Γυμνάσιο Περιστερίου (Κελέση Μαρία)

15ο Γυμνάσιο Περιστερίου (Παπαδημητρίου Παναγιώτα)

16ο Γυμνάσιο Περιστερίου (Παιδάκης Χρήστος)

17ο Γυμνάσιο Περιστερίου (Κουμουνδούρος Γεώργιος)

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Περιστερίου (Σοφιάδου Κωνσταντίνα)

Εσπερινό Γυμνάσιο Περιστερίου (Κουτσούμπας Χρήστος)

ΛΥΚΕΙΑ

1ο Λύκειο Περιστερίου (Ελληνικάκης Γεώργιος)

2ο Λύκειο Περιστερίου (Χανιωτάκης Ιωάννης)

3ο Λύκειο Περιστερίου (Καποπούλου Παρασκευή)

5ο Λύκειο Περιστερίου (Μάνδαλου Ιωάννα)

6ο Λύκειο Περιστερίου (Νικολόπουλος Αθανάσιος)

7ο Λύκειο Περιστερίου (Ιωάννου Στυλιανός)

8ο Λύκειο Περιστερίου (Τζούτης Σπύρος)

9ο Λύκειο Περιστερίου (Κατίκα-Βάσση Μαρία)

10ο Λύκειο Περιστερίου (Καλογερά Μαρία)

11ο Λύκειο Περιστερίου (Θανασιά Τριανταφυλλιά)

13ο Λύκειο Περιστερίου (Σώμος Στυλιανός)

14ο Λύκειο Περιστερίου (Κανελλάκης Νικόλαος)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ

Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Περιστερίου (Μαστοράκη Ελένη)

1ο ΕΠΑΛ Περιστερίου (Ποτηριάδης Αναστάσιος)

2ο ΕΠΑΛ Περιστερίου (Μουρατίδης Χρήστος)

3ο ΕΠΑΛ Περιστερίου (Ρίζος Δημήτριος)

1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Περιστερίου (Τραβασάρος Ιωάννης)

2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Περιστερίου (Κολονέλος Χρήστος)

3ο Ε.Κ. Γ’ Αθήνας Περιστερίου (Φαντάκης Παναγιώτης)

4ο Ε.Κ. Γ’ Αθήνας Περιστερίου (Γαλαζούλα Μαρία)