• Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου, 2021

Μείωση της ανεργίας αλλά αύξηση των μακροχρόνια ανέργων στην Ελλάδα

Peristeri News
Ιούνιος30/ 2014

Οπως καταγράφει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της τριμηνιαίας επισκόπησής της για την απασχόληση και την κοινωνική κατάσταση στην Ε.Ε. στην οποία επισημαίνεται ότι η κατάσταση των νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα δεν έχει βελτιωθεί.

Μείωση της ανεργίας αλλά και αύξηση του αριθμού των μακροχρόνια ανέργων στην Ελλάδα, καταγράφει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της τριμηνιαίας επισκόπησής της για την απασχόληση και την κοινωνική κατάσταση στην Ε.Ε. στην οποία επισημαίνεται ότι η κατάσταση των νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα δεν έχει βελτιωθεί.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Ελλάδα είναι ακόμη η χώρα με το χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης επί του πληθυσμού που φτάνει το 53,2%, ενώ στη Σουηδία, που έχει την καλύτερη επίδοση, το ποσοστό ήταν 79,6% το τρίτο τρίμηνο του 2013.

Όπως επισημαίνει η Κομισιόν, τον Απρίλιο του 2014 σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2013, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε 18 χώρες και αυξήθηκε σε 10 χώρες. Η ανεργία μειώθηκε περισσότερο στην Ουγγαρία (2,6%), στην Πορτογαλία (2,1%) και στην Ιρλανδία (1,7%) ενώ σε μικρότερο βαθμό μειώθηκε στην Ελλάδα και στην Ισπανία.

Παράλληλα, το τελευταίο τρίμηνο του 2013 το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε σε 15 κράτη-μέλη και μειώθηκε σε 12, σε ετήσια βάση. Στην Ελλάδα η μείωση ήταν 2,1% και ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη μετά τη μείωση στην Κύπρο (3,1%).

Εξάλλου, το ποσοστό των εργαζομένων στην Ελλάδα που δηλώνουν έτοιμοι να εργασθούν σε άλλο κράτος-μέλος αυξήθηκε από 27% το 2011 σε 29% το 2013, ενώ στην ΕΕ μειώθηκε από 28% σε 25%. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται την ίδια περίοδο στην Κύπρο όπου από 20% το εν λόγω ποσοστό ανήλθε στο 35%.

Από την έκθεση προκύπτει ακόμη ότι στην Ελλάδα το μοναδιαίο κόστος εργασίας μειώθηκε κατά 2,9% (στην Κύπρο 2,7%). Πρόκειται για τις δύο μεγαλύτερες μειώσεις έναντι μικρής αύξησης που σημειώθηκε στις χώρες του πυρήνα της ευρωζώνης.

Σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν, η αγορά εργασίας της ΕΕ ανακάμπτει σταδιακά και για πρώτη φορά από το 2011 το ΑΕΠ, η απασχόληση και τα εισοδήματα των νοικοκυριών αυξάνονται.

Ωστόσο, η μακροχρόνια ανεργία εξακολουθεί να διογκώνεται, ενώ η κατάσταση των νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα δεν έχει βελτιωθεί.