• Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου, 2021

Επιστολή Σωματειακής Επιτροπής προς τον Αντ/ρχο Οικονομικών Περιστερίου

Peristeri News
Σεπτέμβριος30/ 2014

Η Σωματειακή Επιτροπή Εργαζομένων Συνδικάτου ΟΤΑ του Δήμου Περιστερίου έστειλε επιστολή προς τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών υπηρεσιών, Αλέξιο Σταυρούλια, σχετικά με την υποχρέωση που έχει η Δημοτική αρχή να χορηγεί ένα λίτρο κάθε ημέρα στους εργαζομένους στα Β.Α.Ε.

Η Σωματειακή Επιτροπή Εργαζομένων Συνδικάτου ΟΤΑ του Δήμου Περιστερίου έστειλε επιστολή προς τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών υπηρεσιών, Αλέξιο Σταυρούλια, σχετικά με την υποχρέωση που έχει η Δημοτική αρχή να χορηγεί ένα λίτρο κάθε ημέρα στους εργαζομένους στα Β.Α.Ε., διαβάστε αναλυτικά:

Απευθυνόμενοι προς εσάς εγγράφως ζητάμε άμεσα συνάντηση με ανάλογη απάντηση αιτούμενοι τις εκκρεμότητες που έχουν προκύψει με ευθύνη της σημερινής Δημοτικής αρχής που είναι η συνέχεια της προηγούμενης.

Αν και γνωρίζετε ότι μόνο τα τέσσερα τελευταία χρόνια λόγω της μείωσης του προσωπικού σε 20% σε βαριές ανθυγιεινές εργασίες και με μισθούς μειωμένους κατά 35% βάσει νόμων που ψηφίστηκαν έχουν αποδυναμωθεί μια σειρά υπηρεσιών καθαριότητα – πράσινο – τεχνικές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα την εντατικοποίηση και την απαξίωση των εργαζομένων.

Αν και γνωρίζεται ότι στα εναπομείναντα συντρίμμια των εργατικών δικαιωμάτων για προστασία της υγείας των εργαζομένων, παραμένει η υποχρέωση της Δημοτικής αρχής να χορηγεί ένα λίτρο κάθε ημέρα στους εργαζομένους στα Β.Α.Ε

Δεν έχετε προβεί σε καμία κίνηση για τα οφειλόμενα γάλατα του 2012 όπως θα έπρεπε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 3 του ν. 4258/2014 τα μέσα ατομικής προστασίας και το γάλα παρελθόντων ετών που δεν έχουν χορηγηθεί στο προσωπικό των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού μέχρι την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου, ήτοι 14-4-2014, αποτιμώνται σε χρήμα σύμφωνα με την τιμή του διαγωνισμού και αποδίδονται με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Να έχουν πραγματοποιηθεί διαγωνισμοί και να έχουν κηρυχθεί άγονοι λόγω μη συμμετοχής προμηθευτών ή οι τελευταίοι να έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι με υπαιτιότητά τους

β) Να αναγνωρίζεται η οφειλή προς τους εργαζόμενους από τον οικείο ΟΤΑ

γ) Να υπάρχουν οι αντίστοιχοι κωδικοί και οι αντίστοιχες πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ και

δ) Να δύναται η καταβολή τους έως δώδεκα μηνιαίες δόσεις.

Πρόεδρος 20/09/2014 Αντιπρόεδρος

ΥΦΑΝΤΗΣ Κ. ΠΑΤΣΗΣ Ν.