Κοινωνία

Διαγωνισμός για την ανέλκυση του «Εξπρές Σαμίνα»

Τη διακήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανέλκυση, απομάκρυνση εκτός Λιμένα Πάρου και νόμιμη τελική διάθεση του ναυαγίου του «Εξπρές Σαμίνα» ανακοίνωσε η Δημόσια Αρχή Λιμένων.

Όπως τονίζεται -μεταξύ άλλων- έχοντας υπόψη:

1. «Το γεγονός ότι δεν απαιτείται ειδική αιτιολόγηση όσον αφορά στον επαπειλούμενο από την ύπαρξη του ναυαγίου κίνδυνο προσβολής του περιβάλλοντος ή στην παρεμπόδιση της ελεύθερης και ασφαλούς ναυσιπλοΐας, αλλά ούτε και ως προς την επιβολή του μέτρου της ανέλκυσης ολόκληρου του ναυαγίου, αφού το μέτρο αυτό είναι το πλέον κατάλληλο για την απάλειψη κάθε δυσμενούς συνέπειας από την ύπαρξη του ναυαγίου, διότι με αυτό επιτυγχάνεται η αποκατάσταση, κατά το δυνατόν, του θαλασσίου περιβάλλοντος στην προτέρα του ναυαγίου κατάσταση».

2. Το γεγονός ότι συνιστά ανεπίτρεπτη επιβάρυνση του κοινωνικού συνόλου η de facto μετακύλιση στο Κράτος του υπέρογκου κόστους των δαπανών που σχετίζονται με την ανέλκυση ενός ναυαγίου, λόγω της άρνησης του υπόχρεου να τις αναλάβει, έστω και αν μετά την πάροδο μακρού χρόνου και τη λήψη δικαστικών και διοικητικών μέτρων καταναγκασμού ικανοποιηθούν τελικώς οι σχετικές απαιτήσεις του Δημοσίου.

3. Το γεγονός ότι στην προκειμένη περίπτωση: α)το εν θέματι ναυάγιο φαίνεται να αποτελεί ενεργό εστία ρύπανσης, καθόσον καθημερινά απελευθερώνει ρύπους στο περιβάλλον, β)απειλείται μεγαλύτερη οικολογική υποβάθμιση του θαλασσίου περιβάλλοντος στο μέλλον λόγω της προϊούσας διάβρωσής του, γ)το βυθισμένο πλοίο έχει μεγάλες διαστάσεις.

4. Το γεγονός ότι στην προκειμένη περίπτωση, υπό το πρίσμα της αρχής της προφύλαξης πρέπει να ληφθούν ιδιαιτέρως υπόψιν οι απώτερες επιπτώσεις του ναυαγίου στο περιβάλλον και ειδικότερα η απελευθέρωση στη θάλασσα ρυπαντικών φορτίων εξαιτίας της διάβρωσης του πλοίου.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προξενείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι τα υπόχρεα κατά το α. 2 ν. 2881/2001 πρόσωπα υποχρεούνται να προκαταβάλουν το σύνολο των δαπανών για την ανέλκυση του εν λόγω ναυαγίου».

Ως εκ τούτου η Δημόσια Αρχή Λιμένων διακηρύσσει την 27/1/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την ανέλκυση, απομάκρυνση εκτός Λιμένα Πάρου και νόμιμη τελική διάθεση ναυαγίου «Εξπρές Σαμίνα» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.240.000,00 ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

«Η δαπάνη για τη δημοσίευση της διακήρυξης, όσες φορές απαιτηθεί και για κάθε περίπτωση επανάληψης του διαγωνισμού, βαρύνει συνολικά τον τελικό μειοδότη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν τους όρους του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα της Δημόσιας Αρχής Λιμένων (ppa.gov.gr) και να παραλάβουν τη διακήρυξη από τα γραφεία της Δημόσιας Αρχής Λιμένων (κτήριο Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής).

Υπενθυμίζεται πως στις 26 Σεπτεμβρίου 2000 το πλοίο «Εξπρές Σάμινα» προσάραξε στη βραχονησίδα Πόρτες της Πάρου, λίγο έξω από το λιμάνι, βυθίστηκε και πήρε μαζί του στον θάνατο 80 ανθρώπους.

Related posts

Ομαδική επίθεση στο σταθμό του μετρό «Συγγρού-Φιξ»

Peristeri News

ΕΟΔΥ: 3.514 rapid test – 547 θετικά το Σάββατο 1/10

Peristeri News

Κρήτη: Σεισμός 5 Ρίχτερ ανοιχτά της Ιεράπετρας

Peristeri News

Leave a Comment