• Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου, 2021

Χωρίς ΦΠΑ δωρεές τροφίμων, φαρμάκων, ρούχων για φιλανθρωπικούς σκοπούς

Peristeri News
Ιανουάριος31/ 2014

Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ δωρεές τροφίμων, φαρμάκων και άλλων αγαθών σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχουν φιλανθρωπικό ή κοινωφελή σκοπό.

Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ δωρεές τροφίμων, φαρμάκων και άλλων αγαθών σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχουν φιλανθρωπικό ή κοινωφελή σκοπό.

Προϋπόθεση για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ είναι τα αγαθά αυτά, εφόσον δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, να διανεμηθούν χωρίς αντάλλαγμα, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ή την ανακούφιση ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου σημείωσε επ’ αυτού ότι μέχρι σήμερα η νομοθεσία προέβλεπε στις περιπτώσεις αυτές την επιβολή ΦΠΑ, καταλήγοντας έτσι να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να καταστρέφουν όσα προϊόντα δεν διέθεταν προς πώληση, αντί να τα προσφέρουν δωρεάν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

«Η κυβέρνηση αντιλαμβανόμενη πλήρως τη δύσκολη καθημερινότητα που βιώνουν χιλιάδες συμπολιτών μας, επιχειρεί με στοχευμένες παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες να στέκεται δίπλα και να ανακουφίζει την ελληνική κοινωνία», τόνισε ο κ. Κεδίκογλου, ο οποίος είπε ότι προηγήθηκε μελέτη των δυνατοτήτων που παρέχει η ευρωπαϊκή νομοθεσία και των λύσεων που έχουν υιοθετηθεί από άλλα κράτη.

Συμπλήρωσε δε ότι με την ψήφιση και θέση σε ισχύ της διάταξης, αγαθά που δεν είναι κατάλληλα προς πώληση ή αξιοποίηση και δεν έχουν κανένα πρόβλημα (π.χ. λόγω λαθών στη συσκευασία, απόσυρσης από την αγορά, εγγύτητας προς την ημερομηνία λήξης) μπορούν να διατίθενται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, χωρίς να επιβάλλεται ΦΠΑ.