Περιφέρεια Αττικής

Το ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για το ν/σ Κλεισθένης Ι

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, στη χθεσινή του συνεδρίαση, κατά πλειοψηφία αποφάσισε ότι η κατάθεση του Σχεδίου Νόμου Κλεισθένης Ι «ανοίγει εκ των πραγμάτων μια συζήτηση που ως βάση μπορεί και πρέπει να έχει μόνο τις ανάγκες τις Αυτοδιοίκησης, η κάλυψη των οποίων περνάει μέσα από την ικανοποίηση των κατατεθειμένων σκέψεων και προτάσεων».

Ακολουθεί το πλήρες Ψήφισμα του ΠΕ.ΣΥ:

«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στη Συνεδρίαση του στις 10.05.2018 συζήτησε το υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1»].

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής σημειώνει τα παρακάτω:

Το Σχέδιο Νόμου για την Αυτοδιοίκηση που δόθηκε για διαβούλευση, επιχειρεί να παρέμβει στο υπάρχον προβληματικό θεσμικό πλαίσιο του Καλλικράτη. Ένα πλαίσιο που δεν έλυσε αλλά πρόσθεσε καινούργια προβλήματα στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παρ’ όλα αυτά, το εύρος των επιχειρούμενων αλλαγών δεν είναι τέτοιο που να διαμορφώνει ένα νέο ριζικά αναθεωρημένο θεσμικό πλαίσιο ώστε να απαντάει στις ανάγκες της κοινωνίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ δεν ανατρέπει το υφιστάμενο μοντέλο των μονοπρόσωπων εκπροσωπήσεων.

Την ίδια στιγμή εισάγει την απλή αναλογική που ακόμη και σε αυτή της τη μορφή, αποτελεί δημοκρατική τομή κόντρα στο υφιστάμενο πλειοψηφικό σύστημα που φαλκιδεύει τη λαϊκή ψήφο.

Ως Περιφερειακό Συμβούλιο θεωρούμε ότι η κοινή αντιμετώπιση των 2 βαθμών Αυτοδιοίκησης δεν λαμβάνει υπόψη της, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε βαθμού.

Τα κεντρικά στοιχεία μιας μεταρρύθμισης που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και της  Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να:

  1. Εξασφαλίζουν θεσμικά τη διάκριση των σχέσεων μεταξύ κρατικού και τοπικού/αυτοδιοικητικού, προωθώντας παράλληλα τις αναγκαίες αλλαγές μέσω της Συνταγματικής αναθεώρησης.
  2. Οδηγούν στην κατάργηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων της στην Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας.
  3. Δρομολογούν την κατάργηση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας, του οποίου η δομή και οι αρμοδιότητες έχουν μονόπλευρη και παρεμβατική λειτουργία και στοχεύουν στην επιτροπεία των Περιφερειών.
  4. Προωθούν την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και την ενίσχυση των Περιφερειών με πόρους και προσωπικό, κατ’ εφαρμογή και των Συνταγματικών προβλέψεων.
  5. Επιλύουν τα γραφειοκρατικά προβλήματα των Περιφερειών, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και θέματα που αφορούν την οικονομική τους αυτοτέλεια.
  6. Ενισχύουν την ενδοπεριφερειακή αποκέντρωση μεταξύ άλλων με τη θέσπιση διαδικασίας εκλογής των χωρικών αντιπεριφερειαρχών.
  7. Επιτρέπουν την αντιμετώπιση των νέων κοινωνικών αναγκών (ανθρωπιστική κρίση, προσφυγικό κ.α.), και την αξιοποίηση των σύγχρονων αναπτυξιακών εργαλείων (τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών).
  8. Εξειδικεύουν περαιτέρω τις Μητροπολιτικές λειτουργίες σε ό,τι αφορά στη θεσμική τους υπόσταση και το περιεχόμενο και τη βαρύτητα αυτής της έννοιας στην άσκηση πολιτικής. Σημαντικό ρόλο σε αυτό μπορεί να παίξει η αναθεώρηση του άρθρου 102 του Συντάγματος, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει την καθιέρωση Μητροπολιτικών Αυτοδιοικητικών θεσμών στα μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.
  9. Αντιμετωπίζουν τις πιεστικές ανάγκες του χωροταξικού ζητήματος που αφορούν τον Α΄ Βαθμό Αυτοδιοίκησης.

Θεωρούμε ότι  η Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να λειτουργήσει ως ένας πυλώνας λαϊκής εξουσίας και συμμετοχής των πολιτών.

Η υποτίμηση του θεσμού της Αυτοδιοίκησης που υπάρχει όχι αδικαιολόγητα, εξαιτίας φαινομένων μεταφοράς του κεντρικού πολιτικού σκηνικού στα τοπικά πράγματα, θα έχει ως φυσικό αποτέλεσμα το τέλος ενός δυνάμει λαϊκού θεσμού.

Δυστυχώς, σε αυτήν την κατεύθυνση κινούνται και οι ηγεσίες των συλλογικών της οργάνων (ΚΕΔΕ – ΕΝΠΕ), που αρνούνται πεισματικά να συνεισφέρουν στη δημόσια συζήτηση με ουσιαστικές και πολιτικές προτάσεις για έναν νέο Αυτοδιοικητικό Νόμο-Πλαίσιο. Αμφότερες έχουν επιδοθεί σε μία κεντρικοπολιτικού και μικροκομματικού ή μικροπαραταξιακού χαρακτήρα αντιπαράθεση γύρω από το εκλογικό σύστημα και δεν αρθρώνουν ούτε λέξη για όλα τα υπόλοιπα μείζονα ζητήματα της Αυτοδιοίκησης που δεν περιλαμβάνονται στο Νομοσχέδιο.

Εν κατακλείδι, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής θεωρεί πως η κατάθεση του Σχεδίου Νόμου ανοίγει εκ των πραγμάτων μια συζήτηση που ως βάση μπορεί και πρέπει να έχει μόνο τις ανάγκες τις Αυτοδιοίκησης, η κάλυψη των οποίων περνάει μέσα από την ικανοποίηση των ανωτέρω κατατεθειμένων σκέψεων και προτάσεων».

Ρ. Δούρου: Χρειαζόμαστε βαθιές τομές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

«Η σημερινή μας συζήτηση δεν αφορά απλά ένα νομοσχέδιο. Αφορά στην αναγκαία μεταρρύθμιση της δομής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειμένου αυτή να ανταποκρίνεται στον σύγχρονο ρόλο της (…) ως παράγοντα ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και μέσο αντιμετώπισης των φαινομένων ρατσισμού, ξενοφοβίας», τόνισε, μεταξύ άλλων, σήμερα η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου από το βήμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, στο πλαίσιο της συζήτησης επί του νομοσχεδίου «Κλεισθένης Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών.

«Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι σήμερα στην Ευρώπη, είτε στην ΕΕ μέσω της Επιτροπής των Περιφερειών είτε στο Συμβούλιο της Ευρώπης μέσω του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών, διεξάγεται μια δημόσια συζήτηση σε σχέση με τον ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών για την εμβάθυνση της τοπικής δημοκρατίας, μέσα από τη διασφάλιση ενός πλαισίου λειτουργίας τους στη βάση των αρχών της χρηστής διοίκησης, της τήρησης της νομιμότητας, της καταπολέμησης της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς, της αποτελεσματικότητας, της αξιοκρατίας, της διαφάνειας, της συμμετοχικότητας, της δημόσιας λογοδοσίας», επισήμανε η Περιφερειάρχης.

Η ίδια υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Αττικής από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε ο διάλογος για την απαραίτητη μεταρρύθμιση του καλλικρατικού πλαισίου, «τον αντιμετώπισε με τη δέουσα σοβαρότητα, αναγνωρίζοντας την ανάγκη ριζικής μεταρρύθμισης του Καλλικράτη ενόψει μάλιστα της Συνταγματικής αναθεώρησης». «Σπεύσαμε, σχεδιάσαμε, επεξεργαστήκαμε και καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με τον ανασχεδιασμό των αρμοδιοτήτων και των λειτουργιών ειδικά των Περιφερειών έτσι ώστε αυτές να επιτελέσουν την κομβική, αναπτυξιακή και κοινωνική τους αποστολή». «Μιλάμε για συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες θέτουμε ξανά στον δημόσιο διάλογο, και οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος θεμάτων και ειδικότερα αφορούν τις μητροπολιτικές λειτουργίες, τις κρατικές αρμοδιότητες, τους τομείς άσκησης πολιτικής, με στόχο να μπορούμε οι Περιφέρειες, χωρίς θεσμικά βαρίδια, να λειτουργούμε και να παρεμβαίνουμε αποτελεσματικά», τόνισε η Περιφερειάρχης. Η ίδια, αφού αναφέρθηκε στον Οδικό Χάρτη για τη νέα αρχιτεκτονική των Περιφερειών που καταθέτει η Περιφέρεια Αττικής, επισήμανε πως πρόκειται για «ένα momentum που δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε».

Μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι το προς διαβούλευση νομοσχέδιο «έρχεται να συνεισφέρει με τις προτάσεις του, κυρίως με την εμβληματική πρόταση για την απλή αναλογική, στην ουσιαστική εκκίνηση μιας διαδρομής μεγάλων αλλαγών και ανατροπών». Και αυτό, στο πλαίσιο ευρύτερων μεταρρυθμίσεων για τη λειτουργία του δημοσίου τομέα – μεταρρυθμίσεων χωρίς δημοσιονομικό κόστος, που δεν επιβαρύνουν τους πολίτες και συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης», συνέχισε η Περιφερειάρχης.

«Εκείνο που χρειαζόμαστε είναι βαθιές τομές στη λειτουργία της διοίκησης για να υπερβούμε τις χρόνιες δυσλειτουργίες και τις δομικές παθογένειες που εμποδίζουν για παράδειγμα κρίσιμα έργα υποδομής, όπως έργα αντιπλημμυρικής προστασίας». «Εκείνο που χρειαζόμαστε είναι λιγότερος έλεγχος και λιγότερη γραφειοκρατία. Προσέξτε. Λιγότερος έλεγχος δεν σημαίνει λιγότερη διαφάνεια. Ή περισσότερη ασυδοσία. Αλλά περισσότερη αποτελεσματικότητα και αμεσότερη ανταπόκριση στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών», παρατήρησε η Περιφερειάρχης, προσθέτοντας ότι μία νέα αρχιτεκτονική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να διασφαλίζει ζητήματα όπως η διαπεριφερειακή συνεργασία και η συνεργασία φορέων του Δημοσίου.

«Εκείνο όμως που σίγουρα δεν χρειαζόμαστε είναι φωνασκίες, κραυγές, συνθηματολογία, εσπευσμένες συνεδριάσεις, δημιουργία τεχνητού κλίματος έντασης, προσχηματικό διάλογο. Η υπόθεση της μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου της Αυτοδιοίκησης είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, για να επιχειρούν ορισμένοι να την καταστήσουν όμηρο προσωπικών στρατηγικών και όχημα κομματικών σκοπιμοτήτων», σημείωσε χαρακτηριστικά η Περιφερειάρχης.

Γ. Σγουρός: «Νέρωνα» και όχι «Κλεισθένη» έπρεπε να λένε το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΣ

Την πλήρη αντίθεσή του στις προτεινόμενες αλλαγές της Κυβέρνησης αναφορικά με τον χρόνο τέλεσης των αυτοδιοικητικών εκλογών και στην εισαγωγή της απλής αναλογικής εξέφρασε ο Γιάννης Σγουρός.

Στην ειδική συζήτηση που έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ο κ. Σγουρός χαρακτήρισε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου «πουκάμισο αδειανό» αφού δεν φέρει καμία ουσιαστική αλλαγή στην αυτοδιοίκηση και κατηγόρησε ευθέως την κυβέρνηση ότι δεν διστάζει να τα τινάξει όλα στον αέρα για το κομματικό της συμφέρον.

Συγκεκριμένα ο κ. Σγουρός τόνισε ότι η Κυβέρνηση για να επιβιώσει από την πολιτική λαίλαπα που βλέπει να έρχεται προτιμά να παραδώσει στη φωτιά της ακυβερνησίας τους δήμους και τις περιφέρειες, αρκεί η ίδια με τις μειοψηφικές παρατάξεις της να μπορεί να διαδραματίζει ρόλο ρυθμιστή.

Πρόσθεσε ότι όποτε εφαρμόστηκε στην Ελλάδα η απλή αναλογική επικράτησε χάος επισημαίνοντας ότι με το προτεινόμενο σύστημα οι μειοψηφίες θα κάνουν κουμάντο, οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες θα εγκλωβίζονται σε ένα σύστημα πιέσεων, συναλλαγών  και εκβιασμών.

Τον παραλογισμό συμπληρώνει η πρόβλεψη περί χρονικής παράτασης της θητείας των αιρετών που εγείρει ξεκάθαρα ζητήματα αντισυνταγματικότητας και παραβίασης βασικών αρχών του Ενωσιακού Δικαίου.

«Τα παχιά λόγια περί μεταρρυθμίσεων έδωσαν τη θέση τους σε ένα απαράδεκτο σχέδιο νόμου που αποδομεί την αυτοδιοίκηση και μετατρέπει τους αυτοδιοικητικούς θεσμούς από εστίες σταθερότητας, σε πυρήνες μπαχάλου.  Αυτό δεν πρέπει να συμβεί. «Νέρωνα» έπρεπε να λένε το σχέδιο νόμου και όχι Κλεισθένη» σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Σγουρός που ζήτησε την απόσυρση του σχεδίου νόμου καθώς δεν επιδέχεται βελτιωτικών αλλαγών.

Related posts

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στη Λ. Σχιστού λόγω έργων

Peristeri News

«MyAttica»: Η νέα εφαρμογή της Περιφέρειας Αττικής

Peristeri News

Κρούσμα δολιοφθοράς στον αγωγό υδροδότησης της Αίγινας

Peristeri News

Leave a Comment