• Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου, 2021

Τηλέτυπος: Πρόταση για ΑΜΚ έως 20 εκατ. ευρώ

Peristeri News
Απρίλιος30/ 2015

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, σκοπός της ΑΜΚ είναι η άντληση κεφαλαίων ύψους 10-20 εκατ. ευρώ.

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη, οι οποίες θα διατεθούν στους υφισταμένους μετόχους, θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων το διοικητικό συμβούλιο της Τηλέτυπος.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, σκοπός της ΑΜΚ είναι η άντληση κεφαλαίων ύψους 10-20 εκατ. ευρώ.

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της εταιρείας κατά τον χρόνο της αποκοπής του δικαιώματος προτιμήσεως.

Ο αριθμός και η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα αποφασισθεί από την επικείμενη τακτική Γ.Σ., στην οποία θα τεθεί το θέμα, ή έκτακτη γενική συνέλευση που θα συγκληθεί για να αποφασίσει την αύξηση.

Τα κεφάλαια που η εταιρεία σκοπεύει να αντλήσει από την προτεινομένη αύξηση θα χρησιμοποιηθούν, μετά την αφαίρεση των δαπανών της αύξησης, αποκλειστικά για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της και μέσω αυτής, του κεφαλαίου κίνησής της.

Η Γ.Σ. της εταιρείας έχει προγραμματιστεί για τις 28 Απριλίου 2015.