• Τρίτη, 18 Μαΐου, 2021

Σκούρα τα πράγματα για τους νέους κάτω των 25 ετών

Peristeri News
Δεκ29/ 2011

Μαύρα μαντάτα έρχονται για τους νέους κάτω των 25 ετών, οι οποίοι θα προσλαμβάνονται με μισθούς μειωμένους έως και 20%, σε σχέση με τις αμοιβές που προβλέπει η Εθνική Συλλογική Σύμβαση.

Μαύρα μαντάτα έρχονται για τους νέους κάτω των 25 ετών, οι οποίοι -αν είναι τυχεροί και βρουν δουλειά- θα προσλαμβάνονται με μισθούς μειωμένους έως και 20%, σε σχέση με τις αμοιβές που προβλέπει η Εθνική Συλλογική Σύμβαση.

Συγκεκριμένα ο μηνιαίος μικτός μισθός θα είναι 601,11 ευρώ, αντί για τα 751,39 ευρώ της σύμβασης.

Ωστόσο, η εγκύκλιος που εξέδωσε χθες το υπουργείο Εργασίας, βάζει εννέα προϋποθέσεις, με τις οποίες θα μπορεί ένας εργοδότης να προσλαμβάνει νέους έως και 25 ετών, βάζοντας «φρένο» σε επιχειρήσεις που θα θελήσουν να υποκαταστήσουν τους ήδη απασχολούμενους με «φθηνότερους» εργαζόμενους.

Ποιες είναι 9 προϋποθέσεις:

1. Η επιχείρηση δεν πρέπει να έχει κάνει καμία απόλυση τους τελευταίους τρεις μήνες πριν από τη σύναψη των συμβάσεων.

2. Σε περίπτωση που προχωρήσει σε απολύσεις ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να μετατρέψει ισάριθμες συμβάσεις «απόκτησης εμπειρίας», σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

3. Να καταρτίσει εγγράφως τη σύμβαση και να την υποβάλει στον ΟΑΕΔ και τον ΣΕΠΕ της έδρας του.

4. Ο εργοδότης πρέπει να καλύπτει πλήρως τις ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου που αποδίδονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

5. Οι νέοι μπορούν να απασχολούνται στην επιχείρηση πλήρως ή μερικώς.

6. Ο εργοδότης δεν μπορεί να προσλάβει νέους που άλλαξαν ειδικότητα, όντας στην ίδια επιχείρηση.

7. Δεν μπορεί, επίσης, να προσλαμβάνει νέους με προϋπηρεσία μεγαλύτερη των 24 μηνών στην ειδικότητά τους.

8. Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να είναι μικρότερη χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

9. Μπορεί να συνάπτονται περισσότερες από μία συμβάσεις με τον ίδιο ή άλλο εργοδότη μέχρι τη συμπλήρωση των 24 μηνών.