Λογιστικές Υπηρεσίες

Λογιστικό γραφείο Τηλέμαχος Κυριακόπουλος

Δήλου 19, Περιστέρι, τηλ. 210 57 17 379

Φοροτεχνικό και Λογιστικό Γραφείο Α’ τάξης

TΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

Δήλου 19, 12134 Περιστέρι

ΤΗΛ.: 210 57 17 379 • FAX: 210 57 17 279

e-mail: cbsacc@otenet.gr


ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Παροχή Φοροτεχνικών Συμβουλών,
 • Οργάνωση & Επίβλεψη Λογιστηρίων,
 • Μηχανοργάνωση Λογιστηρίων,
 • Μελέτη και Σχεδιασμός Μηχανογράφησης,
 • Προυπολογισμοί και εκτίμηση της Οικονομικής Πορείας των Επιχειρήσεων, για έγκαιρες διορθωτικές κινήσεις.
 • Παροχή επιχειρηματικών συμβουλών σε θέματα χάραξης εμπορικής πολιτικής.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Συστάσεις – Ενάρξεις – Διακοπές – Μεταβολές – Μετατροπές – Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων,
 • Συγχωνεύσεις – Λύσεις – Εκκαθαρίσεις Εταιριών,
 • Συμβουλές και προτάσεις για επιχορηγήσεις νέων επενδύσεων
 • Τήρηση βιβλίων Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας μηχανογραφικά,
 • Μελέτη και πιστή εφαρμογή του Λογιστικού Σχεδίου
 • Ενημέρωση Βιβλίου Απογραφής
 • Περιοδικές και Εκκαθαριστικές Δηλώσεις ΦΠΑ
 • Προσωρινές & Οριστικές Δηλώσεις ΦΜΥ
 • Σύνταξη Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών
 • Σύνταξη και Υποβολή Περιοδικών Δηλώσεων ΙΚΑ (Α.Π.Δ.)
 • Σύνταξη Συνάφειας
 • Φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών και Νομικών Προσώπων
 • Δηλώσεις Φόρου Υπεραξίας από Μεταβίβαση Μετοχών
 • Δηλώσεις Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων
 • Φορολογικοί Συμβιβασμοί.

ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

 • Υποβολή εντύπων σε δημόσιους οργανισμούς που αφορούν εργατικά θέματα
 • Προσλήψεις εργαζομένων
 • Συμβάσεις εργαζομένων
 • Καταστάσεις ωρών εργασίας
 • Επιδοτήσεις για νέους εργαζομένους (Ο.Α.Ε.Δ.)
  • Μισθοδοσία για όλους τους τύπους αποδοχών (Ασθενείας, Υπερωρίες, Νυχτερινά, Αργίες κ.λ.π.).
  • Επιδόματα, Αδειών και αποδοχών Απόλυσης
  • Μισθοδοτικές καταστάσεις μηνός
  • Αποδείξεις μισθών, προκαταβολών, εξοφλητικές.
  • Καρτέλες αποδοχών ανά εργαζόμενο.
  • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πληρωμών.
  • Καταστάσεις ασφάλισης προσωπικού.
  • Ανάλυση ενσήμων ΙΚΑ.
  • Καρτέλες (ΔΑΤΕ) ενσήμων εργαζομένων.
   • Βεβαιώσεις Εργοδότη.
   • Σύνταξη και υποβολή Α.Π.Δ. στο Ι.Κ.Α. ή μέσω διαδικτύου (Internet).

Leave a Comment