• Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου, 2021

Λογιστικό γραφείο Τηλέμαχος Κυριακόπουλος

Peristeri News
Ιανουάριος12/ 2013

Δήλου 19, Περιστέρι, τηλ. 210 57 17 379

Φοροτεχνικό και Λογιστικό Γραφείο Α’ τάξης

TΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

Δήλου 19, 12134 Περιστέρι

ΤΗΛ.: 210 57 17 379 • FAX: 210 57 17 279

e-mail: cbsacc@otenet.gr


ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Παροχή Φοροτεχνικών Συμβουλών,
 • Οργάνωση & Επίβλεψη Λογιστηρίων,
 • Μηχανοργάνωση Λογιστηρίων,
 • Μελέτη και Σχεδιασμός Μηχανογράφησης,
 • Προυπολογισμοί και εκτίμηση της Οικονομικής Πορείας των Επιχειρήσεων, για έγκαιρες διορθωτικές κινήσεις.
 • Παροχή επιχειρηματικών συμβουλών σε θέματα χάραξης εμπορικής πολιτικής.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Συστάσεις – Ενάρξεις – Διακοπές – Μεταβολές – Μετατροπές – Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων,
 • Συγχωνεύσεις – Λύσεις – Εκκαθαρίσεις Εταιριών,
 • Συμβουλές και προτάσεις για επιχορηγήσεις νέων επενδύσεων
 • Τήρηση βιβλίων Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας μηχανογραφικά,
 • Μελέτη και πιστή εφαρμογή του Λογιστικού Σχεδίου
 • Ενημέρωση Βιβλίου Απογραφής
 • Περιοδικές και Εκκαθαριστικές Δηλώσεις ΦΠΑ
 • Προσωρινές & Οριστικές Δηλώσεις ΦΜΥ
 • Σύνταξη Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών
 • Σύνταξη και Υποβολή Περιοδικών Δηλώσεων ΙΚΑ (Α.Π.Δ.)
 • Σύνταξη Συνάφειας
 • Φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών και Νομικών Προσώπων
 • Δηλώσεις Φόρου Υπεραξίας από Μεταβίβαση Μετοχών
 • Δηλώσεις Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων
 • Φορολογικοί Συμβιβασμοί.

ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

 • Υποβολή εντύπων σε δημόσιους οργανισμούς που αφορούν εργατικά θέματα
 • Προσλήψεις εργαζομένων
 • Συμβάσεις εργαζομένων
 • Καταστάσεις ωρών εργασίας
 • Επιδοτήσεις για νέους εργαζομένους (Ο.Α.Ε.Δ.)
  • Μισθοδοσία για όλους τους τύπους αποδοχών (Ασθενείας, Υπερωρίες, Νυχτερινά, Αργίες κ.λ.π.).
  • Επιδόματα, Αδειών και αποδοχών Απόλυσης
  • Μισθοδοτικές καταστάσεις μηνός
  • Αποδείξεις μισθών, προκαταβολών, εξοφλητικές.
  • Καρτέλες αποδοχών ανά εργαζόμενο.
  • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πληρωμών.
  • Καταστάσεις ασφάλισης προσωπικού.
  • Ανάλυση ενσήμων ΙΚΑ.
  • Καρτέλες (ΔΑΤΕ) ενσήμων εργαζομένων.
   • Βεβαιώσεις Εργοδότη.
   • Σύνταξη και υποβολή Α.Π.Δ. στο Ι.Κ.Α. ή μέσω διαδικτύου (Internet).