• Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου, 2021

Έμφαση σε έσοδα – επενδύσεις ζητεί ο Ν. Χριστοδουλάκης

Peristeri News
Αύγουστος31/ 2015

Έμφαση στη συλλογή των εσόδων, τη συγκράτηση των δαπανών και τη διευκόλυνση των επενδύσεων ζητεί από τους εποπτευόμενους φορείς ο υπουργός Οικονομίας Νίκος Χριστουδουλάκης.

Έμφαση στη συλλογή των εσόδων, τη συγκράτηση των δαπανών και τη διευκόλυνση των επενδύσεων ζητεί από τους εποπτευόμενους φορείς ο υπουργός Οικονομίας Νίκος Χριστουδουλάκης.

Σε σημείωμά του ο υπουργός επισημαίνει τις βασικές αρχές λειτουργίας της υπηρεσιακής κυβέρνησης, όπως αυτές συζητήθηκαν νωρίτερα στο κυβερνητικό συμβούλιο.

Ειδικότερα για την οικονομία, δεδομένης της κατάστασης που επικρατεί, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη συλλογή των εσόδων, στη συγκράτηση των δαπανών και τη διευκόλυνση επενδύσεων.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην επιτάχυνση διαδικασιών που σχετίζονται με την ικανοποίηση απαιτήσεων υπέρ του Δημοσίου που λιμνάζουν, ενώ δεν επιτρέπεται η παραίτηση από οποιαδήποτε σχετική αξίωση.

Σε περίπτωση αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών που απαιτούν την εσπευσμένη δημιουργία δαπανών, θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα ο αρμόδιος υπουργός και η ανάγκη θα καλύπτεται μόνο μετά από σχετική έγκριση.

Επιπλέον, ζητείται η επιτάχυνση όποιων διαδικασιών αφορούν επενδυτικές αποφάσεις.

«Ο χαρακτήρας της κυβέρνησης (υπηρεσιακή για τη διενέργεια εκλογών) καθιστά αυτονόητη την υποχρέωση όλες οι πράξεις της Διοίκησης να είναι αυστηρά αμερόληπτες και να μην επηρεάζουν με κανένα τρόπο τη διεξαγωγή ή την έκβαση των επικείμενων εκλογών» αναφέρεται στην επιστολή.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σχέση με τα Μέσα Ενημέρωσης, για τα οποία στην προεκλογική περίοδο είναι προφανές ότι δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε απόφαση επιχορήγησης.

Δεν πρέπει, επίσης, να λαμβάνεται οποιαδήποτε απόφαση σχετική με πρόσληψη, μεταβολή υπηρεσιακής κατάστασης υπαλλήλων ή δαπάνη αμοιβών, με οποιονδήποτε τρόπο, έμμεσο ή άμεσο, τωρινό ή μελλοντικό.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια στην άσκηση της διοίκησης και τη λήψη αποφάσεων, υπογραμμίζεται ότι στις συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων θα πρέπει να διαβιβάζεται στα Γραφεία των αρμόδιων Γεν. Γραμματέων, εκ των προτέρων η ημερήσια διάταξη και εκ των υστέρων οι λαμβανόμενες αποφάσεις.