• Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου, 2021

Συνταγματικό το πρώτο χαράτσι που εισπράττεται μέσω ΔΕΗ

Peristeri News
Ιούνιος30/ 2016

Συνταγματικό και σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) είναι το πρώτο χαράτσι το οποίο εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, σύμφωνα με την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.

Αντίθετη άποψη από τα 22 μέλη της Ολομέλειας είχαν η πρόεδρος του Αρείου Πάγου και η αρεοπαγίτης Μαρία Χυτήρογλου.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου για οριστική κρίση από το Δ’ Τμήμα του ίδιου δικαστηρίου που είχε κρίνει κατά πλειοψηφία 3-2 ότι το χαράτσι είναι αντισυνταγματικό.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 7/2016 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου «το χαράτσι είναι φόρος με προσωρινό χαρακτήρα και επιβλήθηκε για σοβαρούς δημοσιονομικούς λόγους (έλλειμμα)». Οι δικαστές έκριναν ότι το χαράτσι είναι σύμφωνο με τα άρθρα για την ισότητα μεταξύ των πολιτών, την οικονομική ελευθερία, την προστασία της ιδιοκτησίας, το δικαίωμα των πολιτών να προσφεύγουν στα δικαστήρια, αλλά και με το πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ.

Στο ερώτημα αν μπορεί να γίνεται η είσπραξή του μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ η πλειονότητα των αρεοπαγιτών τάχθηκε υπέρ, ενώ μειοψήφησαν τέσσερις δικαστές.

Στον Άρειο Πάγο έχουν προσφύγει κατά της επιβολής του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτημένων δομημένων επιφανειών (χαράτσι) καταναλωτικές οργανώσεις (ΙΝΚΑ, κ.λπ.) και ο δικηγόρος Γεώργιος Κόκκας.

Ετικέτες: ,