• Παρασκευή, 23 Απρ, 2021

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Peristeri News
Peristeri News
Ιαν26/ 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Δημήτριος Κουκουβίνος συγκάλεσε για την 27η Ιανουαρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Δημήτριος Κουκουβίνος συγκάλεσε Τακτική Συνεδρίαση του σώματος την 27η Ιανουαρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού για την κάλυψη των προβλεπόμενων δαπανών καθαριότητας – φωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για το έτος 2011

2. Έγκριση πίστωσης που αφορά την «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου Ιλίου»

3. Έγκριση πίστωσης και τεχνικής περιγραφής και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια στεφανιών για διάφορες εκδηλώσεις – δεξιώσεις – εθνικές εορτές του Δήμου μας»

4. Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου»

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημιώσεων βάσει της πράξης αναλογισμού 12/2005 για την απαλλοτρίωση επί των οδών Θηβών & Ανδρέα Παπανδρέου στο Ο.Τ. 770 (Πλατεία) περιοχής Παλατιανής

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΟΔΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α4/08

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΝ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α5/08

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α2/08

9. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

10. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τελικού Τακτοποιητικού) του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛΕΝΗΣ, ΚΑΛΥΨΟΥΣ & ΠΡΕΣΠΑΣ

11. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ – ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

12. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α6/10

13. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Ε10/09

14. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

15. Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην των εξυπηρετούντων ατόμων με αναπηρία (ΑμΑ) Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

16. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον κο ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του ΛΑΜΠΡΟΥ για παράνομη αφισσορύπανση, σύμφωνα με το άρθρο 24 § 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

17. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην ΧΑΛΚΙΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ για παράνομη αφισσορύπανση, σύμφωνα με το άρθρο 24 § 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος Ε.

ΓΕΝΙΚΑ

18. Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Ιλίου, σύμφωνα με το Ν. 1566/85, άρθρο 50)