Δημοτικά

Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη στο Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου (16η)

Με δεκαοκτώ θέματα στην Ημερήσια Διάταξη, γίνεται συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Βασίλειος Λώλος, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην 16η συνεδρίαση την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022 στις 17.00, με τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex”, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Αναπροσαρμογή Α) Τελών Κοινοχρήστων Χώρων έτους 2023, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1080/80 και Β) ποσού κατασκευής Αγωγών – Συνδέσεων – Πλακοστρώσεων & Κρασπεδορείθρων. (Οικονομική Επιτροπή)

2. Λήψη απόφασης για καθορισμό τελών διαφήμισης έτους 2023. (Οικονομική Επιτροπή)

3. Λήψη απόφασης για την απ’ ευθείας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 6ου ΚΕ.ΦΙ Περιστερίου βάσει του αρ.194 του Ν.3463/2006. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

4. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2022.(Εκτελεστική Επιτροπή)

5. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2022. (Οικονομική Επιτροπή)

6. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων-εξόδων του Γ’ Τριμήνου, έτους 2022. (Οικονομική Επιτροπή)

7. Κατανομή ποσού 144.233,32 € για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Α΄ βαθμιας και Β΄ βαθμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

8. Παράταση λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών ΚΙ.ΠΟ.ΔΑ. Κοινωνικό Φαρμακείο, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Συσσίτιο. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

9. Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστή από Δημόσιο Ι.Ε.Κ. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

10. Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστών από Δημόσιο Ι.Ε.Κ. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

11. Διόρθωση των υπ’ αριθ. 81/24-5-22 και 120/24-5-22 πράξεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην απαλλοτρίωση ακινήτων επί των οδών Σπετσών και Υπερείδου Ο.Τ. 413, ως προς τον ΚΑΕΚ. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

12. Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 103/29-6-2022 πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το Ο.Τ. 153 επί της οδού Μιαούλη. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

13. Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 98/29-6-2022 πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το Ο.Τ. 413 επί των οδών Σπετσών 12 & Λυκούργου. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

14. Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 102/29-6-2022 πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το Ο.Τ. 673 επί των οδών Δωδεκανήσου & Αναπαύσεως. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

15. Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 100/29-6-2022 πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το Ο.Τ. 1395 επί της οδού Αλκίμου. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

16. Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 99/29-6-2022 πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το Ο.Τ. 1497-1540 επί της οδού Ανθεστηρίων. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

17. Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 109/26-7-2022 πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το Ο.Τ. 1577 επί της οδού Πελοπίδα. (Αντ/χος κ Λύκος Π.)

18. Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 96/29-6-2022 πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το Ο.Τ. 1628 επί της οδού Χαλκοκονδύλη. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

Related posts

Περιστέρι: Ημερίδες του Δήμου στα σχολεία για τους κινδύνους του διαδικτύου

Peristeri News

Ποιος σπουδαίος τραγουδιστής έρχεται στο Περιστέρι στο άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου

Peristeri News

Ριζική ανανέωση στο Θέατρο «Πολιτών» του Δήμου Περιστερίου

Peristeri News

Leave a Comment