Δημοτικά

Στον Δήμο Περιστερίου οι καθαρίστριες των σχολείων

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο, που εξέδωσε σήμερα ο Υφυπουργός Εσωτερικών Γιώργος Ντόλιος

Το προσωπικό, που απασχολείται στον καθαρισμό σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μεταφέρεται από 1/1/2010 με την ίδια σχέση εργασίας σε προσωποπαγείς θέσεις στους αντίστοιχους δήμους, όπως αυτοί συνιστώνται με το ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο, που εξέδωσε σήμερα ο υφυπουργός Εσωτερικών, Γιώργος Ντόλιος.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να προβούν άμεσα και το αργότερο μέχρι 10/12/2010 στην έκδοση διαπιστωτικής πράξης, προκειμένου η όλη διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 20/12/2010.

Επίσης, σημειώνεται ότι «το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν από τη μεταφορά του στους δήμους, τυχόν δε επιπλέον αποδοχές με τα πάσης φύσεως επιδόματα διατηρούνται ως προσωπική διαφορά».

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι «η διαδικασία μεταφοράς προσωπικού δεν εμπίπτει στην αναστολή προσλήψεων, λόγω περιφερειακών και δημοτικών εκλογών, δεδομένου ότι δεν πρόκειται για πρωτογενή διορισμό, αλλά για μεταφορά προσωπικού σε εκτέλεση διατάξεων νόμου με καταληκτική προθεσμία εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης την 31-12-2010».

Related posts

Διαδικτυακή Δράση με θέμα «Πανελλήνιες Εξετάσεις: Διαχείριση άγχους προετοιμασίας & αποτελεσμάτων»

Peristeri News

Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη στο Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου (9η)

Peristeri News

Επίσκεψη Πιερρακάκη στο Περιστέρι – Ο Υπουργός ενημερώθηκε για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Peristeri News

Leave a Comment