• Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου, 2021

Πως θα διεξαχθούν οι αυτοδιοικητικές εκλογές

Peristeri News
Σεπτέμβριος30/ 2010

Τον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθεί η διαδικασία ψηφοφορίας στις διπλές εκλογές, περιφερειακές και δημοτικές, του Νοεμβρίου, καθορίζει με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης

Κατά την διενέργεια των ταυτόχρονων εκλογών για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών καθορίζουμε όπως, η ψηφοφορία των εκλογέων και η εξαγωγή των αποτελεσμάτων αυτής ενεργείται με την ακόλουθη σειρά:

1. Κατά τη προσέλευση των εκλογέων στο εκλογικό τμήμα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος προηγείται η ψηφοφορία για την εκλογή των δημοτικών αρχών και ακολουθεί αμέσως μετά η ψηφοφορία για την εκλογή των περιφερειακών αρχών.

2. Η εξαγωγή των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας από τις εφορευτικές επιτροπές ενεργείται ως εξής: Οι εφορευτικές επιτροπές των μονών (1ο, 3ο, 5ο κ.λ.π.) εκλογικών τμημάτων, όλων των δήμων, θα μεταδίδουν πρώτα τα αποτελέσματα για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών, ενώ αντιθέτως οι εφορευτικές επιτροπές των ζυγών (2ο, 4ο, 6ο κ.λ.π) εκλογικών τμημάτων, θα μεταδίδουν πρώτα τα αποτελέσματα για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών.

Επομένως, στα μονά εκλογικά τμήματα όλων των δήμων, θα ανοιχτεί πρώτα η κάλπη που περιέχει τα ψηφοδέλτια για την ανάδειξη περιφερειακών αρχών, ενώ η άλλη κάλπη, με τα ψηφοδέλτια για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών θα παραμείνει σφραγισμένη, με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαλογής, καταμέτρησης και ανακοίνωσης στο Νομάρχη των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας υπέρ των συνδυασμών για τις περιφερειακές αρχές.

Τα ακριβώς αντίθετα ισχύουν για τα ζυγά εκλογικά τμήματα των Δήμων. Αναλυτικά η διαδικασία, σε κάθε περίπτωση έχει ως εξής: Αφού ανοίξει η πρώτη κάλπη σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής μονογράφει κάθε έγκυρο ψηφοδέλτιο, καθώς και σε κάθε σημείο όπου έχει τεθεί σταυρός προτίμησης. Επίσης αναγράφει στο ψηφοδέλτιο ολογράφως το συνολικό αριθμό των σταυρών προτίμησης που σημειώθηκαν σ΄αυτό.

Ακολουθεί η εξαγωγή του αποτελέσματος, η καταχώρηση στο βιβλίο πράξεων εφορευτικής επιτροπής και τέλος η ανακοίνωση στο Νομάρχη των αποτελεσμάτων αυτών. Μετά τις ενέργειες αυτές τα ψηφοδέλτια τοποθετούνται ξανά στην κάλπη, η οποία σφραγίζεται, με ευθύνη των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των μελών της εφορευτικής επιτροπής.

Αμέσως μετά τις παραπάνω ενέργειες ακολουθεί το άνοιγμα της δεύτερης κάλπης και επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία. Όταν ολοκληρωθεί η ανακοίνωση στο Νομάρχη των αποτελεσμάτων υπέρ των συνδυασμών και της 2ης κάλπης, ξεκινά η διαδικασία διαλογής των ψήφων υπέρ των υποψηφίων των συνδυασμών των δημοτικών αρχών και των περιφερειακών αρχών, κατά περίπτωση και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αυτών στο Νομάρχη, καθώς και η σύνταξη και το κλείσιμο των πινάκων διαλογής και των σχετικών πρακτικών που περιέχονται στο βιβλίο πράξεων εφορευτικής επιτροπής, επίσης, αντίστοιχα, και των δύο εκλογών.

Μετά τις ενέργειες αυτές, το υλικό της ψηφοφορίας για την κάθε εκλογή χωριστά τοποθετείται στον οικείο εκλογικό σάκο, ο οποίος στη συνέχεια παραδίδεται στα οικεία Πρωτοδικεία.

3. Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις θα μεταδίδουν προς το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τα αποτελέσματα μόνο υπέρ των συνδυασμών για όλα τα εκλογικά τμήματα της περιφέρειάς τους για τις εκλογές τόσο των περιφερειακών όσο και των δημοτικών αρχών κατά τη σειρά που προαναφέρθηκε.