PeristeriNews.gr
Κοινωνία

Κεραίες Περιστέρι: Που βρίσκονται οι δηλωμένες σύμφωνα με την Ε.Ε.Τ.Τ.Περισσότερες από αυτές που έχουμε πραγματικά στο μυαλό μας είναι οι κινητές κεραίες κινητής τηλεφωνίας μέσα στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με αναζήτηση στην ενημερωτική πύλη Κατασκευών Κεραιών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων συναντάμε συνολικά 158 αποτελέσματα στα όρια του Δήμου Περιστερίου.

Όπως μπορείτε να δείτε και από την ακόλουθη λίστα, κεραίες κινητής τηλεφωνίας βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία της πόλης και χωρίζονται σε νόμιμης λειτουργίας, αδειοδοτημένες, με πιστοποιητικό και με δήλωση ΕΚΚΧΟ.

Μπορείτε να κάνετε τη δική σας αναζήτηση στο ακόλουθο link: https://keraies.eett.gr/anazhthsh.php

Ποιό είναι το νομοθετικό πλαίσιο για την αδειοδότηση μιας κατασκευής κεραίας;

Ο βασικός νόμος που ρυθμίζει την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών είναι ο Ν.4635/2019, σύμφωνα με τον οποίο (άρθρο 21) για την εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευής κεραίας, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (N. 4635/2019), απαιτείται, κατά σειρά:

  • η έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ που πραγματοποιείται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) κατασκευών κεραιών
  • η έκδοση έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας μέσω του Συστήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών (e-Άδειες), και
  • η πραγματοποίηση αυτοψίας από ελεγκτή δόμησης  μετά την εγκατάσταση των δομικών κατασκευών κεραίας  και η σύνταξη πορίσματος ελέγχου αναφορικά με την ορθή υλοποίηση της εκδοθείσας έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας.

Επίσης, η περιβαλλοντική αδειοδότηση ρυθμίζεται κυρίως με τον Ν.4014/2011 και την ΚΥΑ 174610/01-09-2014.

Η ΚΥΑ 53571/3839/2000, σε συνδυασμό με τον Ν.4635/2019, καθορίζει τα όρια για την ασφαλή έκθεση του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που πρέπει να τηρούνται στους ελεύθερα προσπελάσιμους από το γενικό πληθυσμό χώρους γύρω από τις κατασκευές κεραιών.

Σε περίπτωση που μια κεραία δεν διαθέτει άδεια, σε ποιες ενέργειες προβαίνει η ΕΕΤΤ;

Καταρχήν, διενεργείται αυτοψία και αν επιβεβαιωθεί η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας χωρίς να έχει χορηγηθεί η απαιτούμενη άδεια κατασκευής κεραίας, η ΕΕΤΤ επιβάλλει τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς.

Συγκεκριμένα, μετά από σχετική τεχνική έκθεση, η ΕΕΤΤ επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο στον κάτοχο κατασκευής που:

  • είτε δεν διαθέτει άδεια κατασκευής κεραίας,
  • είτε διαθέτει άδεια κατασκευής κεραίας που έχει εκδοθεί βάσει ψευδών/ανακριβών/παραποιημένων στοιχείων.

Τα πρόστιμα αποτελούν έσοδο του Δημοσίου. Η απόφαση επιβολής ποινής κοινοποιείται στην αρμόδια:

  • Εισαγγελία, στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, για να επιβάλει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.
  • Πολεοδομική Υπηρεσία, η οποία διατάσσει την κατεδάφιση της παράνομης κατασκευής κεραίας. Σημειώνεται ότι η Πολεοδομική Υπηρεσία δύναται να διατάξει και αυτεπάγγελτα την κατεδάφιση παράνομων κεραιών ή κεραιών που δεν λειτουργούν.

Πως διασφαλίζεται ότι τηρούνται τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ακτινοβολίες;

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Ειδικότερα, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (παρ. 4, άρθρο 35, Ν.4635/2019), έχει την υποχρέωση να ελέγχει την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τις κατασκευές κεραιών για τις οποίες απαιτείται άδεια:

  • Αυτεπαγγέλτως και κατά τρόπο δειγματοληπτικό, ετησίως σε ποσοστό 20% τουλάχιστον των αδειοδοτημένων από την ΕΕΤΤ κεραιών που λειτουργούν εντός σχεδίου πόλεως.
  • Κατόπιν αίτησης της ΕΕΤΤ ή οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, που έχει έννομο συμφέρον, εντός 20 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

Στην περίπτωση αυτή, η ΕΕΑΕ υποχρεούται να γνωστοποιεί αμέσως τα αποτελέσματα του ελέγχου στον αιτούντα και στον κάτοχο της κατασκευής κεραίας.

Σημειώνεται, ότι για τις κατασκευές κεραιών που είναι καταχωρημένες στην Ενημερωτική Πύλη, υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης διαθέσιμων μετρήσεων της ΕΕΑΕ, μέσω σχετικού συνδέσμου στην ηλεκτρονική καρτέλα κάθε κατασκευής κεραίας.

Τι προβλέπεται για την τοποθέτηση κεραιών επάνω ή κοντά σε σχολεία, νοσοκομεία κτλ.;

Η εγκατάσταση κατασκευών κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων δεν επιτρέπεται (παρ. 8, άρθρο 35, Ν.4635/2019). Κατ’ εξαίρεση, στις κτιριακές εγκαταστάσεις νοσοκομείων μπορεί, ύστερα από προηγούμενη απόφαση της διοίκησής τους, να εγκατασταθεί κατασκευή κεραίας, που εξαιρείται από την υποχρέωση αδειοδότησης, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ιατρικού προσωπικού και του κοινού που επισκέπτεται τους χώρους του νοσοκομείου.

Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση έως 300 μέτρα από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια για την ασφαλή έκθεση του κοινού γίνονται αυστηρότερα και απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στη σχετική Σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ (L 199, 1999/519/EC).

Ακολουθήστε το PeristeriNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για το Περιστέρι και όχι μόνο!

Related posts

Πυροσβεστική: Μία σύλληψη για τη φωτιά στη Στιμάγκα Κορινθίας

Peristeri News

Πυρκαγιά στη Σαλαμίνα

Peristeri News

Η ΙΚΕΑ ανακάλεσε από την αγορά power bank

Peristeri News

Leave a Comment