Πολιτική

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Στη Βουλή κατατέθηκε το νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, μέσω του οποίου ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, εισάγεται η κύρωση παραχώρησης άδειας λειτουργίας καζίνο στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά και προωθούνται επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές διατάξεις.

Βάσει της συνοδευτικής έκθεσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση της παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (L 114), κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Επιχείρησης Καζίνο Ευρέος Φάσματος Ελληνικού Ανώνυμη Εταιρεία, για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου για την απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τροποποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και του Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», προβλέπει ότι:

– Ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία και έχει ισχύ αναδρομικά από 1η.1.2022 η παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (L 144), προκειμένου να θεσπιστούν κανόνες για την εξουδετέρωση των ασυμφωνιών στη μεταχείριση αντίστροφων υβριδικών μέσων, που οφείλονται στην αλληλεπίδραση μεταξύ των συστημάτων φορολόγησης εταιρειών των κρατών μελών. (άρθρα 1 και 2).

– Θεσπίζεται κανόνας σύμφωνα με τον οποίο η υβριδική οντότητα θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδος και φορολογείται για το εισόδημά της, στο μέτρο που το εν λόγω εισόδημα δεν φορολογείται διαφορετικά δυνάμει της ελληνικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, εάν μία ή περισσότερες συνδεδεμένες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και διατηρούν συνολικά άμεσο ή έμμεσο συμφέρον σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) ή και άνω των δικαιωμάτων ψήφου, των τόκων του κεφαλαίου ή του μεριδίου στα κέρδη μιας υβριδικής οντότητας που έχει συσταθεί ή είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα, βρίσκονται σε δικαιοδοσία ή δικαιοδοσίες που αντιμετωπίζουν την υβριδική οντότητα ως υποκείμενη σε φόρο στην Ελλάδα. Ο εν λόγω κανόνας δεν εφαρμόζεται σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων. (άρθρο 3)

– Με το Β’ Μέρος του νομοσχεδίου κυρώνεται η από 8 Ιουνίου 2022 Σύμβαση Παραχώρησης Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Δ.) – (Παραχωρών) και της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΖΙΝΟ ΕΥΡΕΟΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΕΚΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Α.Ε.») (Παραχωρησιούχος).

Η χορηγούμενη άδεια περιλαμβάνει ανάπτυξη:

– χώρου καζίνο 15.000 τ.μ.,
– ξενοδοχείου 5 αστέρων με δυναμικότητα 3.447 κλινών και καθαρή επιφάνεια χώρων 119.980 τ.μ.,
– συνεδριακού και εκθεσιακού κέντρου με επιφάνεια 23.722 τ.μ.,
– χώρου συνάθροισης κοινού για αθλητικές ή και πολιτιστικές εκδηλώσεις με συνολικό αριθμό θέσεων 10.525.

Με το Γ΄ Μέρος εισάγεται το νομοθετικό πλαίσιο για την αξιοποίηση, ανάπτυξη και την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και συγκεκριμένα:

– Προσδιορίζονται το αντικείμενο και ο σκοπός των υπό ψήφιση διατάξεων καθώς και τα επιδιωκόμενα οφέλη από την αξιοποίηση και εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων.

– Προβλέπεται η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου για την αξιοποίηση των Ναυπηγείων στο καθεστώς ταχείας αδειοδότησης του ν. 4864/2021 περί στρατηγικών επενδύσεων.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το νομοσχέδιο, εδώ

Related posts

Κ. Μητσοτάκης-ΝΑΤΟ: Τελικά πρυτάνευσε η κοινή λογική και το καλό της Συμμαχίας

Peristeri News

Στη Βουλή η αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής και το πλαφόν στη χονδρική

Peristeri News

Ν. Ανδρουλάκης: Κανένα δείγμα σοβαρότητας από την κυβέρνηση

Peristeri News

Leave a Comment