• Σάββατο, 22 Ιανουαρίου, 2022

Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου

Peristeri News
Ιανουάριος08/ 2022

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου, για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 9:00 π.μ., σε Ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), και την πρόσκληση της σύγκλησης της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο Αναστάσιο Θεοδωράκο.

Στο κτίριο ΚΥΒΕ επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου 1, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.