• Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου, 2021

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στο Δήμο Περιστερίου

Peristeri News
Ιούλιος06/ 2021

Με 25 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Περιστερίου.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός 5ημερης προθεσμίας.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας έως και το τέλος της αντιπυρικής περιόδου (31-10-2021).

Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν υποψήφιοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

  • Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι  δεν έχουν κώλυμα του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπάλληλων
  • Υπεύθυνοι δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι το αμέσως προηγούμενο 12μηνο δεν έχουν απασχοληθεί στο Δήμο Περιστερίου

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Δήμο Περιστερίου, και ειδικότερα στη υπηρεσία Πρωτοκόλλου έως 7 Ιουλίου 2021.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την προκήρυξη.