PeristeriNews.gr
Οικονομία

Από τη Δευτέρα οι αιτήσεις στα στεγαστικά δάνεια για νέους


Στο ένα τέταρτο του επιτοκίου της αγοράς για τα στεγαστικά δάνεια, θα βρίσκεται το επιτόκιο των χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων για νέους, με το σχετικό πρόγραμμα να εκκινεί την ερχόμενη Δευτέρα, όπως δήλωσε ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το πρωί της Παρασκευής.

Οι δικαιούχοι

Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι επιλέξιμοι είναι νέοι και ζευγάρια 25-39 ετών. Τα δάνεια θα είναι 5.000, με τους ωφελούμενους, όπως συμπλήρωσε ο υπουργός Εργασίας, να ανέρχονται σε περίπου 10.000, αν λάβει κανείς υπόψη ότι επωφελούνται ζευγάρια και οικογένειες.

Το επιτόκιο θα είναι μηδενικό για τους πολύτεκνους και τους τρίτεκνους. Το κατώτερο εισόδημα είναι 10.000 ευρώ και το ανώτερο είναι αντίστοιχο με το επίδομα θέρμανσης. Ο δανειολήπτης δεν θα πρέπει να διαθέτει άλλο ακίνητο κατάλληλο για κατοικία.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, δεν μπορεί να λάβει δάνειο όποιος διαθέτει ακίνητο πάνω από 50 τ.μ. προσαυξανόμενο κατά 10 τ.μ. για κάθε μέλος της οικογένειας που συγκατοικεί με τον αιτούντα. Επίσης δεν μπορεί να λάβει δάνειο όποιος διαθέτει στο ακίνητο αυτό πλήρη κυριότητα ή επικαρπία με ποσοστό άνω του 50%.

Ο κ. Χατζηδάκης διευκρίνισε ότι αν κάποιος διαθέτει ένα ακίνητο στη Θεσσαλονίκη, αλλά ζει στην Αττική και θέλει να πάρει δάνειο εκεί, μπορεί να το κάνει. Το ακίνητο που διαθέτει ο αιτών, δεν πρέπει να έχει χρήση πρώτης κατοικίας.

Ποια σπίτια αφορά το πρόγραμμα

Όπως εξήγησε ο υπουργός Εργασίας, το πρόγραμμα αφορά αγορά α’ κατοικίας αξίας μέχρι 200.000 ευρώ και διαμερίσματα έως 150 τ.μ., παλαιότητας από 15 ετών και πάνω. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι σε πρώτη φάση 500 εκατ. ευρώ, με πρόβλεψη ακόμη και για διπλασιασμό στο μέλλον.

Τα ακίνητα θα πρέπει να βρίσκονται εντός οικιστικής περιοχής, ενώ ο πωλητής δεν πρέπει να έχει συγγένεια πρώτου ή δεύτερου βαθμού ή να έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με τον αγοραστή.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα έχουν όλες οι συστημικές τράπεζες (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική, Πειραιώς), η Παγκρήτια, καθώς και οι Συνεταιριστικές Ηπείρου, Θεσσαλίας και Καρδίτσας, Χανίων, καθώς και η Attica Bank.

Παραδείγματα

Για δάνειο 100.000 ευρώ με περίοδο αποπληρωμής σε 30 χρόνια, η μηνιαία δόση με το πρόγραμμα «Σπίτι μου», θα ανέρχεται στα 342 ευρώ -αντί για 587 ευρώ- ενώ για πολύτεκνους θα ανέρχεται στα 277 ευρώ. Πρόκειται για όφελος σχεδόν 3.000 ευρώ τον χρόνο για τους νέους και 3.700 ευρώ για τους πολύτεκνους, εξήγησε ο κ. Χατζηδάκης.

Για δάνειο 100.000 ευρώ με περίοδο αποπληρωμής σε 20 χρόνια, η μηνιαία δόση με το πρόγραμμα «Σπίτι μου», θα ανέρχεται στα 480 ευρώ -αντί για 705 ευρώ- ενώ για πολύτεκνους θα ανέρχεται στα 416 ευρώ. Πρόκειται για όφελος σχεδόν 2.700 ευρώ τον χρόνο για τους νέους και 3.460 ευρώ για τους πολύτεκνους, συνέχισε ο κ. Χατζηδάκης.

Η διαδικασία χορήγησης δανείων

Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει την τράπεζα που επιθυμεί και μπορεί να καταθέσει αίτηση από τη Δευτέρα, 3 Απριλίου. Εντός 60 ημερών, οι τράπεζες ελέγχουν την πλήρωση των απαιτούμενων κριτηρίων και χορηγούν προέγκριση. Ακολούθως, ο αιτών γνωστοποιεί το ακίνητο και την τιμή του και προσκομίζει τα απαιτούμενα έγγραφα, με βάση τη συνήθη τραπεζική διαδικασία.

Μετά τους αναγκαίους ελέγχους η αίτηση εντάσσεται στο πρόγραμμα και ξεκινά ο απαιτούμενος νομικός και τεχνικός έλεγχος του ακινήτου. Αυτή η διαδικασία διαρκεί 60 ημέρες, ενώ κατόπιν υπογράφεται η σύμβαση του δανείου και εκταμιεύεται το ποσό, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία ένταξης της αίτησης στο πρόγραμμα.

Η διάρκεια των δανείων μπορεί να φτάνει τα 30 χρόνια, τα δάνεια αφορούν την απόκτηση ακινήτου με πλήρη κυριότητα, ενώ η κάλυψη από το δάνειο φτάνει έως και το 90% της εμπορικής αξίας του ακινήτου.

Ο δανειολήπτης μπορεί να εξοφλήσει μερικώς ή στο σύνολό του το δάνειό του πριν από την ημερομηνία λήξης χωρίς οποιαδήποτε ποινή ή άλλη επιβάρυνση, ενώ κατά τη διάρκεια του δανείου απαγορεύεται η μεταβίβαση του ακινήτου.

Δεν χρειάζεται προσωπική εγγύηση τρίτου και ο δανειολήπτης δεν επιβαρύνεται με τα έξοδα φακέλου, ωστόσο επιβαρύνεται με τα έξοδα για τον νομικό έλεγχο και την τεχνική εκτίμηση του ακινήτου, καθώς με εκείνα που σχετίζονται με την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί του ακινήτου. Δηλαδή, ο δανειολήπτης δεν επιβαρύνεται για το α’ μέρος της διαδικασίας, αλλά επιβαρύνεται για το β’ μέρος της διαδικασίας, όταν θα έχει περάσει τον έλεγχο της τράπεζας, εξήγησε ο κ. Χατζηδάκης.

Δικαιολογητικά

Ο υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό γέννησης ή αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.
4. Δήλωση Ε9 και πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ.

Απαιτείται επίσης μία υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι τα στοιχεία που δηλώνει είναι αληθή, ενώ σε περίπτωση ζευγαριών, τα δικαιολογητικά προσκομίζονται και από τους δύο. Παράλληλα, οι τράπεζες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την προσκόμιση και άλλων δικαιολογητικών.

Τα σημεία προσοχής του προγράμματος «Σπίτι μου»

Συνοπτικά, τα σημεία προσοχής του προγράμματος είναι τα εξής:

– Ετήσιο εισόδημα: Ατομικό εισόδημα από 10.000 ευρώ έως το εκάστοτε όριο που θα τίθεται για το επίδομα θέρμανσης.

– Οι ενδιαφερόμενοι δεν πρέπει να διαθέτουν ακίνητο κατάλληλο για α’ κατοικία, άνω των 50 τ.μ., που να βρίσκεται στην ίδια περιοχή με το ακίνητο που επιθυμούν να αποκτήσουν με δάνειο.

– Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τις τράπεζες. Το ανώτερο χρονικό διάστημα του α’ ελέγχου είναι 60 μέρες. Άλλες 60 μέρες θα απαιτηθούν για να γίνει ο β’ έλεγχος (νομικός και τεχνικός). Η κάθε τράπεζα θα προσφέρει το δικό της επιτόκιο.

– Το δάνειο που θα χορηγηθεί έχει επιτόκιο. Χρηματοδοτείται κατά 75% από τη ΔΥΠΑ και για το ποσοστό αυτού του δανείου δεν οφείλεται τόκος, ενώ το υπόλοιπο 25% χορηγείται από τις τράπεζες.

– Ο τόκος καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την ΔΥΠΑ, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι.

– Το ποσό που θα χορηγηθεί, δεν μπορεί να ξεπερνά τις 150.000 ευρώ, ενώ το κόστος της κατοικίας τις 200.000 ευρώ. Ωστόσο, η όποια διαφορά μεταξύ του ποσού του δανείου και της αξίας της κατοικίας επιβαρύνει τον ενδιαφερόμενο.

– Τα σπίτια για τα οποία θα μπορούν να δανειοδοτηθούν οι νέοι θα πρέπει να είναι άνω των 15 ετών, με άδεια κατασκευής έως το 2007 και να μην υπερβαίνουν τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

– Δεν θα χορηγείται δάνειο για συγγενείς α’ και β’ βαθμού με τον ενδιαφερόμενο, καθώς και για όσους έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης.

– Για την υποβολή αίτησης, σε περίπτωση ζευγαριού, αρκεί ο ένας εκ των δύο να πληροί το προβλεπόμενο όριο ηλικίας.

– Η διάρκεια του δανείου θα είναι έως 30 χρόνια. Θα καλύπτεται έως το 90% της εμπορικής αξίας του ακινήτου.

– Παρέχεται δικαίωμα προεξόφλησης του δανείου, χωρίς κάποια ποινή ή άλλη επιβάρυνση.

– Για το δάνειο δεν χρειάζεται εγγυητής.

– Κατά την περίοδο εξόφλησης του δανείου, απαγορεύεται η μεταβίβαση του ακινήτου.

Ακολουθήστε το PeristeriNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για το Περιστέρι και όχι μόνο!Related posts

Μείωση τιμών σε επτά κατηγορίες προϊόντων – Οι αυξήσεις τον Ιανουάριο

Peristeri News

Λήγει αύριο η προθεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας

Peristeri News

Μειώθηκαν δάνεια και καταθέσεις τον Ιανουάριο

Peristeri News

Leave a Comment