• Τρίτη, 7 Ιουλίου, 2020
Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου (1η)

30 Ιανουαρίου @ 17:00

Με εικοσιδύο θέματα στην Ημερήσια Διάταξη, γίνεται η Συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 17:00, σύμφωνα με την πρόσκληση της σύγκλησης της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο Βασίλειο Λώλο.

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο της Ξυλοτεχνίας, επί της οδού Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου, θα συζητηθούν τα εξής θέματα:

1. Επικύρωση των υπ’ αριθ. 1-11/2019 πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

3. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2020. (Οικονομική Επιτροπή)

4. Λήψη απόφασης για τον δωρεάν ενταφιασμό, του πρώην Δημοτικού Συμβούλου Κωνσταντίνου Λαλένη. (Αντ/χος κ. Μπέτσης Βασ.)

5. Λήψη απόφασης για την τμηματική εκποίηση ξύλινων σκελετών στεφανιών και των κονταριών τους για δύο (2) χρόνια, με φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία». (Αντ/χος κ. Μπέτσης Βασ.)

6. Έγκριση Κανονιστικής Απόφασης για τις προϋποθέσεις λειτουργίας μουσικής ή / και μουσικών οργάνων. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

7. Ορισμός Ορκωτών Λογιστών και καθορισμός του ύψους της αμοιβής τους για τον τακτικό και διαχειριστικό έλεγχο χρήσης 2019 της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Περιστερίου (ΔΕΠΑΔΠ). (Πρόεδρος ΔΕΠΑΔΠ κ. Καλλιάφας Αν.)

8. Γνωμοδότηση για την ίδρυση Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Περιστερίου. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

9. Γνωμοδότηση για την προσθήκη της ειδικότητας «Τεχνικός Η/Υ και δικτύων Η/Υ» του τομέα Πληροφορικής στο 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Περιστερίου. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

10. Γνωμοδότηση για την προσθήκη της ειδικότητας «Υπάλληλος αποθήκης και συστημάτων εφοδιασμού» του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας στο 1ο ΕΠΑΛ Περιστερίου. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

11. Τροποποίηση της αριθ. 344/2017 και διόρθωση της αριθ. 344/2019 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορούν την Απόφαση Υλοποίησης με Ιδια Μέσα του υποέργου της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5002669. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

12. Αποδοχή χρηματοδότησης 700.000,00€ στο πλαίσιο της “Διαδημοτικής Εταιρικής Σχέσης για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ”, για την Πράξη «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και διαχείρισης φωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Περιστερίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020». (Αντ/χος κα Τσιώτα – Μάρκου Μ.)

13. Λήψη απόφασης για την εκποίηση των εγκαταλειμμένων οχημάτων που έχουν περιέλθει στην κατοχή του Δήμου ως οχήματα τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) με διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού. (Αντ/χος κα Τσιώτα – Μάρκου Μ.)

14. Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο Περιστερίου. (Γεν. Γραμ. κα Τσόγκα Κων.)

15. Λήψη απόφασης για υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών του Ν. 4611/2019 της εταιρείας ΕΞΙΚΟΡ Α.Ε. (Αντ/χος κ. Σταυρούλιας Αλ.)

16. Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστή Δημοσίου ΙΕΚ. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

17. Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τον καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων που στεγάζουν υπηρεσίες του Δήμου ήτοι του Νέου Δημαρχείου, των 3ων Κ.Ε.Π., της Ξυλοτεχνίας, του ΚΥΒΕ, των Κ.Ε.Φ.Ι. και του κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Τσαλαβούτα και Κρυστάλλη στο Περιστέρι (ισόγειο και υπόγειο) για τα έτη 2020-2021. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

18. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του 1ου παραδοτέου της υπηρεσίας για την “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, ΠΕΛΟΠΙΔΑ, ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ”. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

19. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

20. Έγκριση του 2ου (Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΥΒΕ». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

21. Σύσταση Επιτροπής για την Προσωρινή Παραλαβή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ/17». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

22. Σύσταση Επιτροπής για την Προσωρινή Παραλαβή του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑΤΩΝ ΘΗΒΩΝ & ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ». (Αντ/χος κ. Ποθητός Κων.)

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
30 Ιανουαρίου
Ώρα:
17:00
Ετικέτες Εκδήλωση
,

Χώρος Διεξαγωγής

Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου
Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου
Περιστέρι,
+ Χάρτης Google