• Τρίτη, 3 Αυγούστου, 2021
Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου (25η)

19, Δεκ, 2019 @ 17:00

Με δώδεκα θέματα στην Ημερήσια Διάταξη, γίνεται η Συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 17:00, σύμφωνα με την πρόσκληση της σύγκλησης της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο Βασίλειο Λώλο.

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο της Ξυλοτεχνίας, επί της οδού Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου, θα συζητηθούν τα εξής θέματα:

1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2019. (Οικονομική Επιτροπή)

2. Αναπροσαρμογή Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2020. (Οικονομική Επιτροπή)

3. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων δημοτών για κοπή δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

4. Καθορισμός θέσεων για άδειες Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου που δύναται να χορηγηθούν για το έτος 2020 στο Δήμο Περιστερίου. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

5. Αποδοχή χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Αττικής για την μελέτη: «Μελέτη Υπογείου Χώρου Στάθμευσης Αυτοκινήτων στο Ο.Τ. 193 του Δήμου Περιστερίου». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

6. Διάθεση ποσοστού έως 12% της Σ.Α.Τ.Α. για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών. (Αντ/χος κ. Σταυρούλιας Αλ.)

7. Κατανομή ποσού για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων του Δήμου (συμπληρωματική επιχορήγηση). (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

8. Τροποποίηση και διόρθωση των αριθ. 344/2017 και 344/2019 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορούν την Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΣΑΥΙΜ) του υποέργου της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Περιστερίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5002669, σύμφωνα με το νέο σχέδιο. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

9. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου καθώς και καταβολής αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού & Πρόνοιας (ΟΠΑΑΠ)». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

10. Σύσταση Επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ/18». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

11. Έγκριση 3ης παράτασης της σύμβασης εργολαβίας για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ/18». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

12. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε., του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της σύναψης 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
19, Δεκ, 2019
Ώρα:
17:00
Ετικέτες Εκδήλωση
,