• Σάββατο, 14 Δεκέμβριος, 2019
Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες Εκδηλώσεις

  • Αυτή η Εκδήλωση έχει περάσει.

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου (11η)

Ιούλιος 25 @ 17:00

Με δεκατέσσερα θέματα στην Ημερήσια Διάταξη, γίνεται η Συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019 και ώρα 17:00, σύμφωνα με την πρόσκληση της σύγκλησης της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο Βασίλειο Λώλο.

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο της Ξυλοτεχνίας, επί της οδού Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου, θα συζητηθούν τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης σχετικά με την Απόφαση για την ένταξη της Πράξης «Δίκτυο χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και κινητά πράσινα σημεία Δήμου Περιστερίου», στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)

2. Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης του ΑΣΔΑ και υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας (11) «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων υποδομών εκπαίδευσης», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

3. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2019. (Οικονομική Επιτροπή)

4. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων του Β’ Τριμήνου, έτους 2019. (Οικονομική Επιτροπή)

5. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π. Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού & Πρόνοιας (Ο.Π.Α.Α.Π.), έτους 2019. (Πρ. του Ν.Π κα Κορόγιαννη Π.)

6. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)

7. Λήψη απόφασης για την υλοποίηση προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης στο Δήμο. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)

8. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)- τακτοποιητικού του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

9. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

10. Σύσταση Επιτροπής για την Οριστική Παραλαβή του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΧΩΡΑΦΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

11. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ/19». (Αντ/ρχος κ. Θεοδωράκος Αν.)

12. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ/16», προϋπολογισμού 100.000,00 € (με ΦΠΑ).

14. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου και του αναπληρωτή στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς. (Αντ/ρχος κ. Θεοδωράκος Αν.)

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
Ιούλιος 25
Ώρα:
17:00
Ετικέτες Εκδήλωση
,

Χώρος Διεξαγωγής

Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου
Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου
Περιστέρι,
+ Χάρτης Google