• Τετάρτη, 3 Ιουνίου, 2020
Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου (5η)

23, Απρίλιος, 2019 @ 17:00

Με εξήντα πέντε θέματα στην Ημερήσια Διάταξη, γίνεται η Συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου την Μ. Τρίτη 23 Απριλίου 2019 και ώρα 17:00, σύμφωνα με την πρόσκληση της σύγκλησης της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο Βασίλειο Λώλο.

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο της Ξυλοτεχνίας, επί της οδού Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου, θα συζητηθούν τα εξής θέματα:

1. Επικύρωση των υπ’ αριθ. 13-22/2018 πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Έγκριση σύνταξης συμβολαίου αποδοχής κληρονομιάς από διαθήκη. (Δήμαρχος)

3. Αναπροσαρμογή: Α) Τελών Κοινοχρήστων Χώρων έτους 2019, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1080/80 και Β) ποσού κατασκευής Αγωγών – Συνδέσεων – Πλακοστρώσεων & Κρασπεδορείθρων. (Οικονομική Επιτροπή)

4. Λήψη απόφασης για καθορισμό τέλους καθαρισμού οικοπέδων στο Δήμο, που ανήκουν σε ιδιώτες. (Οικονομική Επιτροπή)

5. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων εσόδων – εξόδων του Α’ Τριμήνου, έτους 2019. (Οικονομική Επιτροπή)

6. Έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2019. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

7. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2019. (Οικονομική Επιτροπή)

8. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π. Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού & Πρόνοιας (Ο.Π.Α.Α.Π.), έτους 2019. (Πρ. του Ν.Π κα Κορόγιαννη Π.)

9. Καθορισμός τροφείων των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού & Πρόνοιας (Ο.Π.Α.Α.Π.) για το έτος 2019-2020». (Πρ. του Ν.Π. κα Κορόγιαννη Π.)

10. Λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

11. Λήψη απόφασης επί αιτήματος δημότη για κυκλοφοριακή ρύθμιση στην 2η Δημοτική Κοινότητα. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

12. Λήψη απόφασης επί αιτήματος δημότη για κυκλοφοριακή ρύθμιση στην 4η Δημοτική Κοινότητα. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

13. Λήψη απόφασης για την κατάργηση ή μη υφιστάμενης κενωθείσας θέσης περιπτέρου, επί της οδού ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 132, στην 2η Δημοτική Κοινότητα. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

14. Λήψη απόφασης για την κατάργηση ή μη υφιστάμενης κενωθείσας θέσης περιπτέρου, επί των οδών ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 19 & ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ, στην 4η Δημοτική Κοινότητα. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

15. Σύσταση μιας (1) προσωρινής προσωποπαγής θέσης ΙΔΑΧ κατ’ εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. (Γ.Γ. του Δήμου κα Τσόγκα Κ.)

16. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής. (Γ.Γ. του Δήμου κα Τσόγκα Κ.)

17. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών, πρόσκαιρων αναγκών του τμήματος κοιμητηρίου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. (Γ.Γ. του Δήμου κα Τσόγκα Κ.)

18. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». (Γ.Γ. του Δήμου κα Τσόγκα Κ.)

19. Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστή από Δημόσιο ΙΕΚ. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

20. Έγκριση πινάκων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων. (Αντ/χος κ. Σταυρούλιας Αλ.)

21. Γνωμοδότηση για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

22. Ορισμός Εκπροσώπου ως Πρόεδρο για το συγκροτημένο Πρωτοβάθμιο Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2019. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

23. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομή του ποσού για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων του Δήμου Β΄ δόση 2019. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

24. Εξειδίκευση πίστωσης με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

25. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 104/19 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά εξειδίκευση πίστωσης, με τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων», που αφορά την πραγματοποίηση παρουσιάσεων – συναυλιών των τμημάτων του Δημοτικού Ωδείου Περιστερίου για το έτος 2019, ως προς τα ποσά. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)

26. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομή του ποσού για αγορά ακινήτου φερόμενης ιδιοκτήτριας Φράγκου Αθανασίας στο ΟΤ 1722-1723. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

27. Εξειδίκευση πίστωσης με τίτλο «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων». (Αντ/χος κ. Μπέτσης Β.)

28. Έγκριση μεταφοράς «αχρήστων υλικών» του Δημοτικού Κοιμητηρίου. (Αντ/χος κ. Μπέτσης Β.)

29. Έγκριση τμηματικής εκποίησης ξύλινων σκελετών στεφανιών και των κονταριών τους για δύο (2) χρόνια, με φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία. (Αντ/χος κ. Μπέτσης Β.)

30. Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Περιστερίου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

31. Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Περιστερίου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

32. Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Περιστερίου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

33. Έγκριση χρονικής παράτασης του έργου αυτεπιστασίας «Συντήρηση σχολείων/18». (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

34. Έγκριση 2ης παράτασης σύμβασης του έργου: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ “Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ”». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

35. Έγκριση παράτασης σύμβασης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ, ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΩΝ κλπ) ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

36. Έγκριση παράτασης της σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

37. Έγκριση 2ης Παράτασης της σύμβασης εργολαβίας για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ/17». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

38. Έγκριση παράτασης της σύμβασης εργολαβίας για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ/18». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

39. Έγκριση παράτασης της σύμβασης για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ/17». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

40. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

41. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ/17». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

42. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ/18». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

43. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

44. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 5/2012 ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

45. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ/19». (Αντ/χος κ. Ποθητός Κ.)

46. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΗΡΟΔΟΤΟΥ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

47. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ/19». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

48. Ανάκληση της υπ΄αριθ. 130/19 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ/19». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

49. Έγκριση μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ/19». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

50. Σύσταση Επιτροπής για την Οριστική Παραλαβή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

51. Σύσταση Επιτροπής για την Προσωρινή Παραλαβή του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ/16». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

52. Σύσταση Επιτροπής για την Προσωρινή Παραλαβή του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 5/2012 ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

53. Έγκριση καταστροφής άχρηστου ηλεκτρονικού εξοπλισμού. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

54. Έγκριση καταστροφής άχρηστου εξοπλισμού, της Δ/σης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)

55. Λήψη απόφασης για την άρση της κυκλοφορίας οχήματος του Δήμου. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)

56. Λήψη απόφασης για την δωρεά αμαξιδίων στα πλαίσια της δράσης «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ ΚΑΠΑΚΙΑ βοηθάω κινούμαι». (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)

57. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Δ/σης Δ/κων Υπηρεσιών/Τμήμα Διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

58. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Δ/σης Προγραμματισμού Οργάνωσης Πληροφορικής/ Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής Επικοινωνιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

59. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Δ/σης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/16. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)

60. Επικύρωση καταλόγου συμμετεχόντων σύμφωνα με τα αποτελέσματα κληρώσεων σε πανηγύρια Θρησκευτικών Εορτών για το έτος 2019. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

61. Λήψη απόφασης για την διόρθωση της υπ΄ αριθ. 97/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά έγκριση διαγραφής οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους, μαθητών του Δημοτικού Ωδείου που διέκοψαν τη φοίτηση. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

62. Λήψη απόφασης για την διόρθωση της υπ’ αριθ. 149/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά έγκριση διαγραφής οφειλών από δίδακτρα σπουδών του Δημοτικού Ωδείου. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

63. Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

64. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων της Α/θμιας Εκπ/σης σε συλλόγους γονέων – κηδεμόνων και φορείς. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

65. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων της Β/θμιας Εκπ/σης σε σύλλογο γονέων – κηδεμόνων και φορείς. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
23, Απρίλιος, 2019
Ώρα:
17:00
Ετικέτες Εκδήλωση
,

Χώρος Διεξαγωγής

Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου
Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου
Περιστέρι,
+ Χάρτης Google