• Σάββατο, 24 Οκτωβρίου, 2020
Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου (2η)

12, Φεβρουάριος, 2019 @ 17:00

Με είκοσι οκτώ θέματα στην Ημερήσια Διάταξη, γίνεται η Συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 17:00, σύμφωνα με την πρόσκληση της σύγκλησης της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο Βασίλειο Λώλο.

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο της Ξυλοτεχνίας, επί της οδού Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου, θα συζητηθούν τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης για δημιουργία θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στο Δήμο. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

2. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 193, επί των οδών Τραπεζούντος, Αιόλου & Λεωφόρου Παναγή Τσαλδάρη, στην 4η Δημοτική Κοινότητα. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

3. Λήψη απόφασης για την κατάργηση ή μη υφιστάμενης κενωθείσας θέσης περιπτέρου, επί των οδών Αγίας Τριάδος 34 & Κρέσνας, στην 4η Δημοτική Κοινότητα. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

4. Έγκριση επικαιροποιημένου «Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα» προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014 – 2020. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

5. Έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2019. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

6. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2019. (Οικονομική Επιτροπή)

7. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π. Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού & Πρόνοιας (Ο.Π.Α.Α.Π.), έτους 2019. (Πρ. του Ν.Π κα Κορόγιαννη Π.)

8. Ορισμός Ορκωτών Λογιστών και καθορισμός του ύψους αμοιβής τους, για τον τακτικό και διαχειριστικό έλεγχο χρήσης 2018 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Περιστερίου «ΔΕΠΑΔΠ». (Πρόεδρος κ. Καλλιάφας Αν.)

9. Έγκριση ανοίγματος λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με την απόφαση Υπ. Οικονομικών. (Αντ/χος κ. Σταυρούλιας Αλ.)

10. Έγκριση πρόσληψης οκτώ (8) μουσικών με σύμβαση μίσθωσης έργου έναντι αντίτιμου. (Γ.Γ. του Δήμου κα Τσόγκα Κ.)

11. Έγκριση πρόσληψης δεκαεπτά (17) ατόμων με σχέση εργασίας Iδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντίτιμου. (Γ.Γ. του Δήμου κα Τσόγκα Κ.)

12. Έγκριση πρόσληψης σαράντα οκτώ (48) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα. (Γ.Γ. του Δήμου κα Τσόγκα Κ.)

13. Έγκριση πρόσληψης δεκατριών (13) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους ΚΑΠ. (Γ.Γ. του Δήμου κα Τσόγκα Κ.)

14. Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι στο Δήμο. (Γ.Γ. του Δήμου κα Τσόγκα Κ.)

15. Εξειδίκευση πίστωσης, όπου είναι εγγεγραμμένη σε κωδικό του προϋπολογισμού διαχειριστικής χρήσης 2019, με τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» και αφορά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της «25ης Μαρτίου 1821». (Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιχαλόπουλος Μ.)

16. Εξειδίκευση πίστωσης η οποία είναι εγγεγραμμένη σε κωδικό προϋπολογισμού διαχειριστικής χρήσης έτους 2019 και κατανομή του ποσού για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων του Δήμου. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

17. Γνωμοδότηση για την ίδρυση του τομέα εφαρμοσμένων τεχνών στο 2ο ΕΠΑΛ Περιστερίου. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

18. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 130/10 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά χορήγηση αναπηρικής θέσης στάθμευσης, ως προς την διεύθυνση κατοικίας. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

19. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση, Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Περιστερίου/19». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

20. Παράταση της Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και αναδόχου εταιρίας για το έργο «Κατασκευή Μπετόδρομων /17». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

21. Παράταση της Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και αναδόχου εταιρίας για το έργο «Συντήρηση ασφαλτικών ταπήτων Δήμου Περιστερίου /17». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

22. Έγκριση παράτασης σύμβασης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

23. Παράταση της σύμβασης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑΤΩΝ ΘΗΒΩΝ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ». (Αντ/χος κ. Ποθητός Κ.)

24. Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθ. 182/18 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το σκέλος που αφορά το τεχνικό δελτίο της πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)

25. Αντικατάσταση Προέδρου της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ/15», λόγω συνταξιοδότησης. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

26. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών/Τ. Διοικητικού, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

27. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών/Τ. Κοιμητηρίου σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016. (Αντ/χος κ. Μπέτσης Β.)

28. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
12, Φεβρουάριος, 2019
Ώρα:
17:00
Ετικέτες Εκδήλωση
,

Χώρος Διεξαγωγής

Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου
Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου
Περιστέρι,
+ Χάρτης Google