• Σάββατο, 14 Δεκέμβριος, 2019
Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες Εκδηλώσεις

  • Αυτή η Εκδήλωση έχει περάσει.

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου (1η)

Ιανουάριος 29 @ 17:00

Με είκοσι επτά θέματα στην ημερήσια διάταξη, γίνεται η πρώτη Συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου για τη νέα χρονιά, την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 17:00, σύμφωνα με την πρόσκληση της σύγκλησης της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο Βασίλειο Λώλο.

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο της Ξυλοτεχνίας, επί της οδού Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου, θα συζητηθούν τα εξής θέματα:

1. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Περιστερίου (ΦΕΚ 2578/2011/τ.Β’, ΦΕΚ 370/2013/τ.Β’ και ΦΕΚ 2852/2018/τ.Β’). (Εκτελεστική Επιτροπή)

2. Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τον καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων που στεγάζουν υπηρεσίες του Δήμου ήτοι του Νέου Δημαρχείου, των 3ων Κ.Ε.Π., της Ξυλοτεχνίας, του ΚΥΒΕ, των Κ.Ε.Φ.Ι. και του κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Τσαλαβούτα και Κρυστάλλη στο Περιστέρι (ισόγειο και υπόγειο) για τα έτη 2020-2021. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

3. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Περιστερίου (ΔΕΠΑΔΠ), για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του. (Πρ. της ΔΕΠΑΔΠ κ. Καλλιάφα Αν.)

4. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2019. (Οικονομική Επιτροπή)

5. Λήψη απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην 1η Δημοτική Κοινότητα. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

6. Λήψη απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην 2η Δημοτική Κοινότητα. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

7. Λήψη απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην 3η Δημοτική Κοινότητα. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

8. Λήψη απόφασης για την κατάργηση ή μη υφιστάμενης κενωθείσας θέσης περιπτέρου, επί της οδού Θηβών 237, στην 1η Δημοτική Κοινότητα. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

9. Λήψη απόφασης για άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης σε τμήμα του Ο.Τ. 494, στην 3η Δημοτική Κοινότητα. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

10. Λήψη απόφασης επί αιτήματος, για μετατόπιση του περιπτέρου του από την συμβολή των οδών Μαδύτου & Αισώπου, σε νέα θέση, επί της οδού Παναγή Τσαλδάρη 65. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

11. Λήψη απόφασης επί αιτήματος, για μετατόπιση του περιπτέρου της από την οδό Πελοπίδα 2-4, σε νέα θέση, επί των οδών Αγίας Τριάδος & Πλουτάρχου. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

12. Έγκριση αποδοχής της Τροποποιημένης Απόφασης Ένταξης του Έργου με τίτλο: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Περιστερίου», με κωδικό ΟΠΣ 5000959, το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 09, Συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο». (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)

13. Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδάστριας από Δημόσιο ΙΕΚ. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

14. Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Περιστερίου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

15. Έγκριση παράτασης παραχώρησης χρήσης του ακινήτου επί της οδού Δημοσθένους 12 στην Πνευματική Στέγη Περιστερίου. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

16. Σύσταση Επιτροπής για την Οριστική Παραλαβή του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΗΛΕΩΣ ΑΠΟ ΘΕΤΙΔΟΣ ΕΩΣ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

17. Σύσταση Επιτροπής για την Οριστική Παραλαβή του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ/15». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

18. Έγκριση σχεδίου 2ης Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΧΩΡΑΦΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

19. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ/16». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

20. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών για τη “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΛΙΣΜΩΝ”. (Αντ/χος κ. Ποθητός Κ.)

21. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών/ Τ. Διοικητικού, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

22. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Δ/σης Προγραμματισμού Οργάνωσης Πληροφορικής/ Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής Επικοινωνιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

23. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Δ/σης Προγραμματισμού/ Τμήμα Προγραμματισμού, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/ 2016. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

24. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/16. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)

25. Τροποποίηση των υπ΄ αριθμ: 458 και 498/2018 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/16. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)

26. Απόρριψη αιτήματος εγκατάστασης Σταθμού Κινητής Τηλεφωνίας επί των οδών Πελοπίδα 172 & Πλουτάρχου (wind). (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

27. Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους.(Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
Ιανουάριος 29
Ώρα:
17:00
Ετικέτες Εκδήλωση
,

Χώρος Διεξαγωγής

Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου
Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου
Περιστέρι,
+ Χάρτης Google