• Παρασκευή, 3 Ιουλίου, 2020
Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου (19η)

11, Δεκέμβριος, 2018 @ 17:00

Με σαράντα τέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη, γίνεται Συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου, την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 17:00, σύμφωνα με την πρόσκληση της σύγκλησης της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο Βασίλειο Λώλο.

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο της Ξυλοτεχνίας, επί της οδού Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου, θα συζητηθούν τα εξής θέματα:

1. Επικύρωση των υπ αριθ. 6-12/2018 πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Καθορισμός τελών διαφήμισης, έτους 2019. (Οικονομική Επιτροπή)

3. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π.), χρήσης 2018. (Πρ. της ΔΕΠΑ κ. Καλλιάφας Αν.)

4. Έγκριση του προϋπολογισμού, έτους 2019, της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Περιστερίου (ΔΕΠΑΔΠ). (Πρόεδρος κ. Καλλιάφας Αν.)

5. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Περιστερίου (ΔΕΠΑΔΠ), για το οικονομικό έτος 2019. (Πρόεδρος κ. Καλλιάφας Αν.)

6. Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Περιστερίου (ΔΕΠΑΔΠ), για το οικονομικό έτος 2019. (Πρόεδρος κ. Καλλιάφας Αν.)

7. Έγκριση προϋπολογισμού, έτους 2019, του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Ο.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου. (Πρ. του Ν.Π κα Κορόγιαννη Π.)

8. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Ο.Π.Α.Α.Π.)» Δήμου Περιστερίου, για το οικονομικό έτος 2019. (Πρ. του Ν.Π κα Κορόγιαννη Π.)

9. Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης του ΝΠΔΔ Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού και Πρόνοιας (Ο.Π.Α.Α.Π), έτους 2019. (Πρ. του Ν.Π κα Κορόγιαννη Π.)

10. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π. Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού & Πρόνοιας (Ο.Π.Α.Α.Π.), έτους 2018. (Πρ. του Ν.Π κα Κορόγιαννη Π.)

11. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του ΝΠΔΔ Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού και Πρόνοιας (Ο.Π.Α.Α.Π) προς τον Δήμο για παραχώρηση της χρήσης οκτώ (8) Δημοτικών Παιδικών Σταθμών. (Πρ. του Ν.Π κα Κορόγιαννη Π.)

12. Έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2018. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

13. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2018. (Οικονομική Επιτροπή)

14. Λήψη απόφασης για κυκλοφοριακή ρύθμιση στην 3η Δημοτική Κοινότητα. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

15. Λήψη απόφασης για την κατάργηση ή μη υφιστάμενης κενωθείσας θέσης περιπτέρου, επί των οδών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, στην 3η Δημοτική Κοινότητα. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

16. Λήψη απόφασης για την κατάργηση ή μη υφιστάμενης κενωθείσας θέσης κυλικείου, επί της οδού ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 11, στην 3η Δημοτική Κοινότητα. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

17. Εξειδίκευση της πίστωσης για έκτακτη επιχορήγηση προς το Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α’/βάθμιας Εκπ/σης. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

18. Εξειδίκευση πίστωσης, για την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

19. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου καθώς και καταβολής αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού & Πρόνοιας (ΟΠΑΑΠ)». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

20. Ορισμός μελών σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 στις Επιτροπές: «Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών» και «Παραλαβής Υπηρεσιών». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

21. Ορισμός μελών στην Επιτροπή Διενέργειας των Δημοπρασιών εκποίησης, εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου, αγοράς ή μίσθωσης πραγμάτων ανηκόντων σε τρίτους, του ΠΔ 270/81 για το έτος 2019. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

22. Έγκριση παράτασης παραχώρησης χρήσης του ακινήτου στις οδούς Δημητροκάλη – Δραγούμη – Τεμπών για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, στο σύλλογο “Το χαμόγελο του παιδιού”. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

23. Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστών από Δημόσιο ΙΕΚ. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

24. Παράταση 1ης Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης για την «Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Χωράφας Δήμου Περιστερίου Αττικής». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

25. Έγκριση παράτασης σύμβασης του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ “Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ”». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

26. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Πλακοστρώσεις/16». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

27. Έγκριση 1ου ΑΠ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση Ασφαλτικών Ταπήτων Δήμου Περιστερίου/17». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

28. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ» (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

29. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 71/2017 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση – Αναβάθμιση χώρων πρασίνου στις προσφυγικές πολυκατοικίες Ευαγγελίστριας». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

30. Έγκριση 2ουΑ.Π και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ/18». (Αντ/χος κ. Ποθητός Κ.)

31. Λήψη απόφασης για την δωρεά ενός (1) αμαξιδίου στα πλαίσια της δράσης «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ ΚΑΠΑΚΙΑ βοηθάω κινούμαι». (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)

32. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στην 3η Διεθνή Έκθεση «VERDE.TEC» Τεχνολογίες Περιβάλλοντος. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)

33. Γνωμοδότηση για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2019-2020. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

34. Γνωμοδότηση για την ίδρυση Β’ τάξης Γενικού Λυκείου στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Περιστερίου. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

35. Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης σχολικών χώρων σε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και φορείς. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

36. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών για τη «Συντήρηση & Επισκευή λοιπών μηχανημάτων». (Αντ/χος κ. Ποθητός Κ.)

37. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών/ Τ. Διοικητικού, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

38. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Δ/σης Προγραμματισμού Οργάνωσης Πληροφορικής/ Τεχνολογίας Πληροφορικής Επικοινωνιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

39. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών/Τ. Συντήρησης και Αυτεπιστασίας σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016. (Αντ/χος κ. Ποθητός Κ.)

40. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών/Τ. Συντήρησης και Αυτεπιστασίας σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν)

41. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/16. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)

42. Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 409 /2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/σης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/16. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)

43. Απόρριψη αιτήματος εγκατάστασης Σταθμού Κινητής Τηλεφωνίας επί των οδών Αναγεννήσεως 21 & Ναούσης (wind). (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

44. Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους.(Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
11, Δεκέμβριος, 2018
Ώρα:
17:00
Ετικέτες Εκδήλωση
,

Χώρος Διεξαγωγής

Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου
Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου
Περιστέρι,
+ Χάρτης Google