• Δευτέρα, 10 Αυγούστου, 2020
Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου (15η)

27, Σεπτέμβριος, 2018 @ 17:00

Με σαράντα επτά θέματα στην ημερήσια διάταξη, γίνεται συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου, την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 17:00, σύμφωνα με την πρόσκληση της σύγκλησης της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο Βασίλειο Λώλο.

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο της Ξυλοτεχνίας, επί της οδού Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου, θα συζητηθούν:

1. Επικύρωση των υπ αριθ. 17-26/2017 πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Λήψη απόφασης για κατάργηση της επιβολής εργολαβικού δικαιώματος για την κατασκευή τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο του Δήμου. (Οικονομική Επιτροπή)

3. Συμπλήρωση – Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου. (Οικονομική Επιτροπή)

4. Έγκριση Ισολογισμού και Πεπραγμένων της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π.) χρήσης 2017. (Πρ. της ΔΕΠΑ κ. Καλλιάφας Αν.)

5. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π.), χρήσης 2018. (Πρ. της ΔΕΠΑ κ. Καλλιάφας Αν.)

6. Έγκριση αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π.), χρήσης 2018. (Πρ. της ΔΕΠΑ κ. Καλλιάφας Αν.)

7. Λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

8. Έγκριση θέσεων υπογείων κάδων απορριμμάτων – δημιουργία πράσινων γωνιών ανακύκλωσης. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

9. Έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2018. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

10. Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2018. (Οικονομική Επιτροπή)

11. Έγκριση αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου, έτους 2018. (Οικονομική Επιτροπή)

12. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π. Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού & Πρόνοιας (Ο.Π.Α.Α.Π.), έτους 2018. (Πρ. του Ν.Π κα Κορόγιαννη Π.)

13. Έγκριση αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), έτους 2018, του Ν.Π. Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού & Πρόνοιας (Ο.Π.Α.Α.Π.). (Πρ. του Ν.Π κα Κορόγιαννη Π.)

14. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 1ης Δημοτικής Κοινότητας. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

15. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 3ης Δημοτικής Κοινότητας. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

16. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 4ης Δημοτικής Κοινότητας. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

17. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μαθητείας ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ στο Δήμο Περιστερίου κατά το σχολικό έτος 2018/2019. (Γ.Γ του Δήμου κα Τσόγκα Κ.)

18. Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστή από Δημόσιο ΙΕΚ. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

19. Έγκριση πίστωσης και κατανομή ποσού, για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων του Δήμου Γ΄ δόση 2018. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

20. Έγκριση καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών στη Δ/ση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, έτους 2019. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)

21. Έγκριση κατ’ εξαίρεση καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου, έτους 2019. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

22. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 277/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά εξειδίκευση πιστώσεων. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

23. Εξειδίκευση πιστώσεων οι οποίες είναι εγγεγραμμένες σε Κωδικό Αριθμό τρέχοντος προϋπολογισμού και αφορούν την προμήθεια υλικών και την αποκατάσταση ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας στους ανελκυστήρες του Νέου Δημαρχείου. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

24. Εξειδίκευση πίστωσης, όπου είναι εγγεγραμμένη σε Κωδικό Αριθμό τρέχοντος προϋπολογισμού και αφορά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της «28ης Οκτωβρίου 1940». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

25. Εξειδίκευση πίστωσης η οποία είναι εγγεγραμμένη σε Κωδικό Αριθμό τρέχοντος προϋπολογισμού και αφορά την προμήθεια πιάνου για το Δημοτικό Ωδείο Περιστερίου. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)

26. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 47/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά την κατηγοριοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Περιστερίου(Ν. 4479/2017). (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

27. Παράταση της σύμβασης, για το έργο: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ/16». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

28. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε., 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου “ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ/16”. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

29. Έγκριση 2ου Α.Π (τακτοποιητικός) του έργου “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ”. (Αντ/χος κ. Ποθητός Κ.)

30. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Έργα προσβασιμότητας στο συγκρότημα προσφυγικών πολυκατοικιών Ευαγγελίστριας του Δήμου Περιστερίου». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

31. Αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης, έγκριση της υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» και εξουσιοδότηση Δημάρχου. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

32. Σύσταση Επιτροπής για την Προσωρινή Παραλαβή του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΧΩΡΑΦΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

33. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του 2ου παραδοτέου της υπηρεσίας για την«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 419 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

34. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του 2ου και 3ου παραδοτέου της υπηρεσίας για την “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ”. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

35. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του 4ου παραδοτέου της υπηρεσίας για την “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ”. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

36. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών για τη “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΠΥΛΕΡ) ΦΩΤΙΣΜΟΥ” . (Αντ/χος κ. Ποθητός Κ.)

37. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών για τη “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ”. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

38. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών/ Τ. Διοικητικού, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

39. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Δ/σης Προγραμματισμού Οργάνωσης Πληροφοριών/ Τεχνολογίας Πληροφορικής Επικοινωνιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

40. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Δ/σης Υπηρεσίας Δόμησης / Τ. Πολεοδομικών Εφαρμογών, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

41. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών/Τ. Συντήρησης και Αυτεπιστασίας σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016. (Αντ/χος κ. Ποθητός Κ.)

42. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών/Τ. Συντήρησης και Αυτεπιστασίας (σχολικά κτίρια), σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

43. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/16. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)

44. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 224/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/σης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής/Τ. Διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/16. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)

45. Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου σε επιχείρηση που έχει τοποθετήσει παράνομη ενδεικτική επιγραφή. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

46. Λήψη απόφασης για διόρθωση της υπ’ αριθ. 271/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά διαγραφή οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους, ως προς το ποσό. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

47. Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους.(Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
27, Σεπτέμβριος, 2018
Ώρα:
17:00
Ετικέτες Εκδήλωση
,

Χώρος Διεξαγωγής

Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου
Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου
Περιστέρι,
+ Χάρτης Google