• Τρίτη, 16 Οκτώβριος, 2018
Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες Εκδηλώσεις

  • Αυτή η Εκδήλωση έχει περάσει.

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου (12η)

Ιούλιος 17 @ 17:00

Με τριάντα εννέα θέματα στην ημερήσια διάταξη, γίνεται συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου, την Τρίτη 17 Ιουλίου 2018 και ώρα 17:00, σύμφωνα με την πρόσκληση της σύγκλησης της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο Βασίλειο Λώλο.

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο της Ξυλοτεχνίας, επί της οδού Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου, θα συζητηθούν:

1. Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2018. (Οικονομική Επιτροπή)

2. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2018. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

3. Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

4. Λήψη απόφασης επί αιτήματος δημότη για κυκλοφοριακή ρύθμιση στην 3η Δημοτική Κοινότητα. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

5. Λήψη απόφασης επί αιτήματος, για μετατόπιση περιπτέρου από την οδό Εθνάρχου Μακαρίου 6, σε νέα θέση, επί των οδών Εθνάρχου Μακαρίου & Ικαρίας. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

6. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού & Πρόνοιας (Ο.Π.Α.Α.Π.). (Πρ. του Ν.Π κα Κορόγιαννη Π.)

7. Λήψη απόφασης περί καθορισμού της δυναμικότητας των Βρεφονηπιακών και Παιδικών σταθμών του Ν.Π. «Ο.Π.Α.Α.Π.». (Πρ. του Ν.Π κα Κορόγιαννη Π.)

8. Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους ΚΑΠ. (Γ.Γ του Δήμου κα Τσόγκα Κ.)

9. Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. (Γ.Γ του Δήμου κα Τσόγκα Κ.)

10. Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την κάλυψη κενής οργανικής θέσης μονίμου υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών από τους πίνακες κατάταξης της υπ΄ αριθμ. 1/618Μ/2008 προκήρυξης του Δήμου μας (ΦΕΚ 589/7-11-2008 τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ). (Γ.Γ του Δήμου κα Τσόγκα Κ.)

11. Έγκριση πίστωσης για έκτακτη επιχορήγηση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

12. Έγκριση πίστωσης για έκτακτη επιχορήγηση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

13. Λήψη απόφασης για την μεταστέγαση του 14ου Νηπιαγωγείου Περιστερίου. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

14. Λήψη απόφασης περί μη εφαρμογής των διατάξεων του αρ. 33 του Ν.4067/2012 για την σύνταξη της 1/2017 πράξης προσκυρώσεως αναλογισμού αποζημιώσεως στα οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.) 1019-1018-1007-1008. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

15. Καθορισμός συμβιβαστικά της τιμής μονάδος για την προσκύρωση εκτάσεως στην οδό Ναούσης 104 στο Ο.Τ 1390. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

16. Έγκριση επικαιροποιημένου «Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα» προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014 – 2020. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

17. Έγκριση διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια τροφίμων, με ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για τις ανάγκες του Δήμου και του Νομικού του Προσώπου Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού & Πρόνοιας (Ο.Π.Α.Α.Π.), οικονομικών ετών 2019-2020. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

18. Έγκριση διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού & Πρόνοιας (Ο.Π.Α.Α.Π.) & των υπηρεσιών του Δήμου (ΚΕ.ΦΙ), με συνοπτικό διαγωνισμό, οικονομικού έτους 2018. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

19. Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου του Δήμου για υπογραφή της παράτασης Σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

20. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ/18». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

21. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

22. Σύσταση Επιτροπής για την Οριστική Παραλαβή του έργου: «Συντήρηση Ασφαλτικών Ταπήτων 2ης & 3ης Δημοτικής Κοινότητας/16». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

23. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 5/2012 ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

24. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΧΩΡΑΦΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

25. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 223/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Δ/σης Ο.Υ/ Τμήμα Κοιμητηρίου σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016. (Αντ/χος κ. Μπέτσης Β.)

26. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Δ/σης Ο.Υ/ Τμήμα Κοιμητηρίου σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016. (Αντ/χος κ. Μπέτσης Β.)

27. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του 3ου παραδοτέου της υπηρεσίας για την “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 800 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ”. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

28. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών/ Τ. Διοικητικού, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

29. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Δ/σης Π.Ο.Π/ Τ.Π.Ε, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

30. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Δ/σης Προγραμματισμού/Τ. Προγραμματισμού, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

31. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής/ Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/16. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)

32. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής/ Τμήμα Διαχείρισης Πρασίνου και Παιδικών Χαρών, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/16. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)

33. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών της Δ/σης Τ.Υ/Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

34. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών της Δ/σης Τ.Υ/Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016. (Αντ/χος κ. Ποθητός Κ.)

35. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ 224 /2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Δ/σης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής/ Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/16. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)

36. Έγκριση καταστροφής άχρηστου εξοπλισμού. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)

37. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ/18 ”. (Αντ/χος κ. Ποθητός Κ.)

38. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ/18”. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

39. Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
Ιούλιος 17
Ώρα:
17:00
Ετικέτες Εκδήλωση
,

Χώρος Διεξαγωγής

Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου
Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου
Περιστέρι,
+ Χάρτης Google