• Δευτέρα, 22 Οκτώβριος, 2018
Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες Εκδηλώσεις

  • Αυτή η Εκδήλωση έχει περάσει.

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου (3η)

Ιανουάριος 25 @ 17:00

Με είκοσι πέντε θέματα στην ημερήσια διάταξη, γίνεται συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου, την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 17:00, σύμφωνα με την πρόσκληση της σύγκλησης της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο Βασίλειο Λώλο.

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο της Ξυλοτεχνίας, επί της οδού Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου, θα συζητηθούν:

1. Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2018. (Οικονομική Επιτροπή)

2. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων του Δ’ Τριμήνου, έτους 2017. (Οικονομική Επιτροπή)

3. Αποδέσμευση πίστωσης 4.700.000,00€ για την επιχορήγηση του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ» (Ο.Π.Α.Α.Π). (Αντ/χος κ. Σταυρούλιας Αλ.)

4. Παραχώρηση χρήσης χώρων στο κτίριο Siemens – O.T. 446, σε εθνικοτοπικούς συλλόγους. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

5. Ορισμός μελών στην Επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2018. (Αντ/χος κ. Σταυρούλιας Αλ.)

6. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στην Εκτιμητική Επιτροπή (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

7. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών Δ/νσης Δ/κων Υπηρεσιών/Τμήμα Διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/16. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

8. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών Δ/νσης ΠΟΠ/Τμήμα ΤΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/16. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

9. Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστών από ΙΕΚ. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

10. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

11. Ανάκληση της υπ αριθμό 397/17 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά το έργο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ /17 με Αυτεπιστασία. (Αντ/χος κ. Ποθητός Κ.)

12. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ/17» (με ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ). (Αντ/χος κ. Ποθητός Κ.)

13. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 225/18-07-2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση της υπ’ αριθμού 47/2017 μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή δικτύου φωτισμού διαζωμάτων Θηβών & Κωνσταντινουπόλεως». (Αντ/χος κ. Ποθητός Κ.)

14. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή δικτύου φωτισμού διαζωμάτων Θηβών & Κωνσταντινουπόλεως». (Αντ/χος κ. Ποθητός Κ.)

15. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υλικών Συντήρησης & Επισκευής Εγκαταστάσεων». (Αντ/χος κ. Ποθητός Κ.)

16. Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 434/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά την έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών, ως προς το όνομα εταιρείας. (Αντ/χος κ. Ποθητός Κ.)

17. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμήμα Συντήρησης & Αυτεπιστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/16. (Αντ/χος κ. Ποθητός Κ.)

18. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής/ Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/16. (Αντ/χος κα Τσιώτα – Μάρκου Μ.)

19. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής/ Τμήμα Διαχείρισης Πρασίνου και Παιδικών Χαρών, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/16. (Αντ/χος κα Τσιώτα – Μάρκου Μ.)

20. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών. (Αντ/χος κα Τσιώτα – Μάρκου Μ.)

21. Έγκριση διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια Α) κυλιόμενων κάδων μηχανικής αποκομιδής, Β) κάδων ανακύκλωσης οργανικών απορριμμάτων, Γ) ανταλλακτικών κάδων μηχανικής αποκομιδής, Δ) μεταλλικών επιδαπέδιων κάδων συλλογής απορριμμάτων Ε) ηλιακών κάδων με συμπιεστή απορριμμάτων ΣΤ) συστήματος υπόγειας περισυλλογής απορριμμάτων και έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. (Αντ/χος κα Τσιώτα – Μάρκου Μ.) (Αντ/χος κα Τσιώτα – Μάρκου Μ.)

22. Έγκριση διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια μηχανημάτων και οχημάτων του Δήμου έτους 2018-2019. (Αντ/χος κα Τσιώτα – Μάρκου Μ.)

23. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 344/ 31-10-2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την Έγκριση Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) του Υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Περιστερίου» με κωδικό ΟΠΣ(MIS): 5002669, ως προς ημερομηνία λήξης. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

24. Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

25. Λήψη απόφασης για τη διακοπή λειτουργίας ανελκυστήρα. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
Ιανουάριος 25
Ώρα:
17:00
Ετικέτες Εκδήλωση
,

Χώρος Διεξαγωγής

Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου
Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου
Περιστέρι,
+ Χάρτης Google