• Τετάρτη, 14 Νοέμβριος, 2018
Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες Εκδηλώσεις

  • Αυτή η Εκδήλωση έχει περάσει.

Πρόσκληση 24ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου

7, Δεκέμβριος, 2017 @ 17:00

Με τριάντα δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη, γίνεται συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου, την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 17:00, σύμφωνα με την πρόσκληση της σύγκλησης της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο Βασίλειο Λώλο.

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο της Ξυλοτεχνίας, επί της οδού Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου, θα συζητηθούν:

1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π.) χρήσης 2017. (Πρ. της ΔΕΠΑ κ. Καλλιάφας Αν.)

2. Αποδοχή χρηματοδότησης 3.400.000,00 € από την Περιφέρεια Αττικής για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

3. Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2017. (Οικονομική Επιτροπή)

4. Λήψη απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην 1η Δημοτική Κοινότητα. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

5. Λήψη απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην 2η Δημοτική Κοινότητα. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

6. Λήψη απόφασης για κυκλοφοριακή ρύθμιση στην 3η Δημοτική Κοινότητα. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

7. Λήψη απόφασης για κυκλοφοριακή ρύθμιση στην 4η Δημοτική Κοινότητα. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

8. Λήψη απόφασης για άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης σε τμήμα του Ο.Τ. 306β επί της οδού Κοραλλίων, στην 1η Δημοτική Κοινότητα. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

9. Λήψη απόφασης για την κατάργηση υφιστάμενης κενωθείσας θέσης περιπτέρου, επί της οδού ΚΗΦΙΣΟΥ 38 (πρώην ΚΗΦΙΣΟΥ 100), στην 4η Δημοτική Κοινότητα. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

10. Απότμηση πεζοδρομίου επί της οδού Αγίας Παρασκευής 62, για την έκδοση άδειας πλυντηρίου αυτοκινήτων. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

11. Έγκριση πίστωσης και κατανομή ποσού 264.352,87 € για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων του Δήμου (Δ’ Δόση). (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

12. Γνωμοδότηση για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

13. Γνωμοδότηση για την ίδρυση του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών στο 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Περιστερίου. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

14. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού και Πρόνοιας (ΟΠΑΑΠ)» Δήμου Περιστερίου, έτους 2017. (Πρ. κα Κορόγιαννη Πολ.)

15. Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού και Πρόνοιας (ΟΠΑΑΠ)» Δήμου Περιστερίου, Γ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2017. (Πρ. κα Κορόγιαννη Πολ.)

16. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/16. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)

17. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 338/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Δ/σης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/16. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)

18. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Συντήρησης & Αυτεπιστασίας. (Αντ/χος κ. Ποθητός Κ.)

19. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ/17» (με ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ). (Αντ/χος κ. Ποθητός Κ.)

20. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» (με ανοιχτή διαδικασία). (Αντ/χος κ. Λύκος Π. )

21. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

22. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης ΠΟΠ / Τμήμα ΤΠΕ. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

23. Έγκριση καταστροφής άχρηστου ηλεκτρονικού εξοπλισμού. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

24. Διόρθωση της υπ’ αριθ. 362/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την σύσταση Επιτροπής για την Οριστική Παραλαβή του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ», ως προς το όνομα της Προέδρου. (Αντ/οχς κ. Λύκος Π.)

25. Σύσταση Επιτροπής για την Οριστική Παραλαβή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ 2ΗΣ & 3ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ/15». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

26. Έγκριση σχεδίου 1ης Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΧΩΡΑΦΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

27. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΗΛΕΩΣ ΑΠΟ ΘΕΤΙΔΟΣ ΕΩΣ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

28. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

29. Έγκριση 5ου ΑΠΕ του έργου «Ενοποίηση Πλατειών Μ. Αντύπα (πρώην Πλ. Δέγλερη) & Αγ. Γεωργίου με Διαπλάτυνση Πεζοδρομίων Της Οδού Σικάγου». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

30. Λήψη απόφασης για την επαναλειτουργία του ανελκυστήρα επί της οδού ΘΗΒΩΝ 452 στο Δήμο Ιλίου. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

31. Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστή από Δημόσιο ΙΕΚ. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

32. Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
7, Δεκέμβριος, 2017
Ώρα:
17:00
Ετικέτες Εκδήλωση
,

Χώρος Διεξαγωγής

Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου
Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου
Περιστέρι,
+ Χάρτης Google