• Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου, 2021

Eurogroup: Απόφαση για το Μηχανισμό Στήριξης

Peristeri News
Peristeri News
Μάρτιος22/ 2011

Στο περίγραμμα του μελλοντικού Ταμείου στήριξης του ευρώ, συμφώνησαν οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την ικανοποίησή του για την επίτευξη συμφωνίας σε όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αφορούν τον μόνιμο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) που θα ισχύσει από τα μέσα του 2013 και μετά, εξέφρασε ο πρόεδρος του Eurogroup, Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ, λίγο μετά τη λήξη του έκτακτου Συμβουλίου Eurogroup που συνεδρίασε στις Βρυξέλλες.

Όπως δήλωσε ο Ζ. Κ. Γιουνκέρ, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαλεία που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα της ευρωζώνης, μακροχρόνια. Ο Μηχανισμός θα είναι ένας διεθνής χρηματοπιστωτικός οργανισμός, με έδρα το Λουξεμβούργο, ο οποίος δημιουργήθηκε με υπογραφή Συνθήκης ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ευρωζώνης.

Σε ό,τι αφορά τη διοίκηση του Μηχανισμού, ο Ζ. Κ. Γιουνκέρ ανέφερε ότι θα διαθέτει ένα πολιτικό διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα είναι το ανώτατο όργανο για τη λήψη αποφάσεων και θα αποτελείται από τους υπουργούς οικονομικών των χωρών του ευρώ, με δικαίωμα ψήφου.

Το πολιτικό διοικητικό Συμβούλιο θα ορίζει τον Γενικό διευθυντή, ο οποίος θα έχει την ευθύνη της διαχείρισης του Μηχανισμού. Επίσης, ο Μηχανισμός θα διαθέτει ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο θα διευθύνει ο Γενικός Διευθυντής. Ο Επίτροπος, αρμόδιος για θέματα οικονομίας και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα έχουν το ρόλο «προνομιούχων παρατηρητών».

Σε ό,τι αφορά την κεφαλαιακή δομή του Μηχανισμού, ο Ζ. Κ. Γιουνκέρ τόνισε ότι προκειμένου να διασφαλιστεί η υψηλή αξιοπιστία και πιστοληπτική ικανότητα του Μηχανισμού, οι υπουργοί οικονομικών αποφάσισαν σήμερα να τον εξοπλίσουν με μία σημαντική κεφαλαιακή βάση, ύψους 700 δισ. ευρώ. Από τα 700 δισ ευρώ, τα 620 δισ ευρώ θα έχουν τη μορφή καταβλητέων κεφαλαίων και εγγυήσεων από τα κράτη μέλη και τα 80 δισ ευρώ θα αποτελούνται από καταβεβλημένα κεφάλαια από τα κράτη μέλη.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι ο Μηχανισμός θα παρέχει δάνεια, υπό την προϋπόθεση ενός αυστηρού προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για τις χώρες που τα λαμβάνουν. Το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής θα το εγκρίνει το Συμβούλιο Eurogroup, ανάλογα με τη σοβαρότητα των δημοσιονομικών ανισορροπιών που παρουσιάζει η χώρα που προσφεύγει στο Μηχανισμό.

Επίσης, ο Μηχανισμός θα μπορεί να επέμβει στην πρωτογενή αγορά ομολόγων στη βάση ενός αυστηρού προγράμματος οικονομικής προσαρμογής υπό αυστηρές προϋποθέσεις και με τη σύμφωνη γνώμη του πολιτικού Διοικητικού Συμβουλίου.

Εξάλλου, ο Ζ. Κ. Γιουνκέρ τόνισε ότι το ESM θα συνεργάζεται στενά με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) για την παροχή οικονομικής βοήθειας και πως θα αναζητείται η ενεργός συμμετοχή του ΔΝΤ σε όλες τις περιπτώσεις. Οι αυστηρές προϋποθέσεις θα εξετάζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το ΔΝΤ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.