• Σάββατο, 30 Μαΐου, 2020

Bουλή: Κατατέθηκε το ασφαλιστικό νομοσχέδιο

Avatar
Peristeri News
Φεβρουάριος17/ 2020

Κατατέθηκε, πριν από λίγο, το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση στη Βουλή. Το ν/σ προβλέπει -μεταξύ άλλων- μειωμένη ποινή για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, που επιθυμούν να εργαστούν, αυξάνεται ωστόσο η ποινή για τη «μαύρη εργασία» των συνταξιούχων, όσων δηλαδή εργάζονται και δεν το έχουν δηλώσει στον ΕΦΚΑ.

Όπως τονίζεται, οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα που επιθυμούν να εργαστούν θα έχουν, μετά την ψήφιση του νόμου, μείωση 30% στη σύνταξη τους. Σήμερα η μείωση είναι 60% με αποτέλεσμα να ωθεί πολλούς στην αδήλωτη εργασία και κατά συνέπεια σε απώλεια πόρων από τα ασφαλιστικά ταμεία και τα δημόσια έσοδα. Στόχος είναι η μείωση της «ποινής» στο 30% να επιτρέψει τη νομιμοποίηση της εργασίας των απασχολούμενων συνταξιούχων, των οποίων και θα ανεβαίνει το φορολογητέο εισόδημα.

Εξαιρούνται των ανωτέρω ρυθμίσεων οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, οι οποίοι θα λαμβάνουν όλο το ποσό της σύνταξής τους, ενώ συνεχίζουν την απασχόλησή τους στον αγροτικό τομέα ως αγρότες, μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι-πτηνοτρόφοι και αλιείς.

Για τους συνταξιούχους εργαζόμενους σε φορείς της γενικής κυβέρνησης επίσης εισάγεται η μείωση του 30% στη σύνταξή τους, εφόσον είναι άνω των 62 ετών. Για τους κάτω των 62 ετών ισχύει η ρύθμιση των προηγούμενων νόμων Κουτρουμάνη και Κατρούγκαλου (Ν3863/10 και Ν4387/16) που αφορούσε την αποτροπή απασχόλησής τους, αφού προβλέπει την αναστολή της σύνταξής τους. Επιπλέον η δυνατότητα επαναπρόσληψης στο Δημόσιο και σε θέσεις μετακλητών της κυβέρνησης, με στόχο όπως επισημαίνει η κυβέρνηση να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους έμπειρα στελέχη του δημόσιου τομέα.

Όσον αφορά στην ποινή για τη «μαύρη» εργασία των συνταξιούχων, θα αυξηθεί από τους 10 στους 12 μήνες.

Οι συνταξιούχοι υποχρεούνται, προτού αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν, να το δηλώσουν στον φορέα κύριας ασφάλισης του ΕΦΚΑ, καθώς και στο ΕΤΕΑΕΠ. Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου ποσού ίσου με το ύψος 12 μηνιαίων συντάξεων. Το ποσό της οφειλής δύναται να αποπληρωθεί με παρακράτηση έως του ποσού του 1/4 από την κύρια σύνταξη και για την επικουρική. Διαφορετικά, εισπράττεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

Ετικέτες: ,